byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Barnehager

 

 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antall barnehager I alt 95 97 101 105 108 110 107 111 113 105 109 112 110 114 118 123 126 128 133 130 128 127 127 126 125
Offentlige 49 51 50 53 50 51 47 50 50 45 49 50 49 46 49 50 55 69 77 74 73 72 72 71 70
Private 46 46 51 52 58 59 60 61 63 60 60 62 61 68 69 73 71 59 56 56 55 55 55 55 55
Barn med barnehageplass I alt 4326 4658 4950 5164 5289 5444 5132 5317 5497 5384 5502 5552 5689 5829 5874 6433 7068 7205 7591 7659 7774 7876 7866 7690 7673
Oppholdstid Deltid 1347 1424 1326 1347 1273 1311 1262 1396 1573 1624 1471 1340 1208 795 618 404 317 273 216 198 136 99 53 104 48
Heltid 2979 3234 3624 3817 4016 4133 3870 3921 3924 3760 4031 4212 4481 5034 5256 6029 6751 6932 7375 7471 7638 7777 7813 7586 7625
1-2 åringer med barnehageplass 1418 1455 1435 1384 1382 1371 1479 1606 1705 2059 2511 2597 2819 2813 2796 2904 2832 2667 2659
3-5 åringer med barnehageplass 3648 3781 3968 3911 4058 4099 4109 4159 4112 4329 4463 4538 4706 4798 4930 4900 4986 4983 4969
Dekningsgrad i prosent 1-2 åringer 41,3 42,0 43,7 43,7 43,7 44,7 48,3 51,3 53,5 64,3 74,9 74,9 81,0 80,4 77,9 80,3 80,3 76,9 79,2
3-5 åringer 75,0 78,8 81,3 80,3 84,3 86,5 89,6 91,3 92,1 95,4 97,1 97,4 96,6 96,2 96,5 96,2 96,6 95,4 95,3
1-5 (0-6) åringer 41,7 42,9 46,5 48,8 50,7 52,0 61,1 63,4 66,2 65,9 68,2 70,1 73,1 75,0 76,0 82,5 87,8 87,8 90,1 89,7 88,8 89,6 90,0 88,1 89,0

15.desember

Kilde: Statistisk sentralbyrås regionalstatistikk, SSBs Barn og unge, KOSTRA og Kultur og byutvikling


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.