byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Barnehager

Dekningsgrad
Eierforhold
Oppholdstid
Språklige og kulturelle minoriteter

Dekningsgrad

 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass Sand
nes
Stav
anger
Klepp Time Gjes
dal
Sola

Randa
berg

For
sand
Strand Hjelme
land
Finn
øy
Rennes
øy
Kvits
øy
Oslo Bergen Trond
heim
2000 46,4 65,9 .. 45,7 56,6 41,5 67,3 53,6 .. 33,6 .. .. .. .. .. .. ..
2001 48,4 68,2 52,6 48,6 60,2 42,9 71,5 53,4 69,0 35,4 69,6 65,2 64,4 42,4 71,4 58,1 64,3
2002 51,4 70,1 53,3 54,3 59,0 50,9 77,7 59,7 77,9 40,3 75,1 69,1 60,2 48,3 72,3 60,3 68,0
2003 55,0 73,1 60,1 62,2 57,9 55,6 77,0 58,4 80,7 40,9 82,4 70,2 62,7 75,8 72,8 62,4 71,8
2004 59,9 75,0 62,6 63,4 61,4 57,8 76,3 63,9 79,1 45,7 75,7 72,6 69,1 91,4 71,6 65,7 76,1
2005 62,8 76,0 65,7 67,9 71,4 68,2 85,0 68,7 75,3 70,0 83,8 76,0 67,5 83,3 74,9 70,6 79,3
2006 69,2 82,5 70,7 74,0 79,0 80,6 84,9 81,8 85,2 74,4 88,5 88,1 82,2 81,8 76,9 72,8 88,1
2007 72,9 87,8 71,7 78,3 86,5 79,7 96,9 90,2 93,9 77,1 88,0 88,5 89,1 110,0 79,9 80,5 91,6
2008 82,1 87,8 76,0 80,8 88,2 83,9 94,2 91,9 89,3 83,7 89,7 92,7 91,3 93,5 81,3 86,9 93,2
2009 85,5 90,1 79,2 83,8 86,6 81,5 92,9 92,3 88,6 83,2 92,4 89,4 88,1 93,5 83,4 87,7 94,4
2010 86,2 89,7 81,9 85,4 88,1 80,4 94,5 88,7 87,2 85,1 89,5 88,6 86,2 88,5 84,7 88,3 94,5
2011 86,2 88,8 82,1 85,8 88,6 84,3 95,4 89,2 90,0 88,8 89,3 92,8 88,6 100,0 84,8 89,5 94,9
2012 86,0 89,6 81,6 91,6 86,6 84,4 97,8 89,1 92,0 89,5 90,9 90,1 88,3 100,0 85,3 91,1 95,3
2013 86,1 90,0 80,9 91,0 87,2 85,6 98,0 92,6 83,9 86,4 87,8 93,6 88,8 88,5 85,0 90,9 95,7
2014 87,5 88,1 81,1 90,8 86,9 85,1 96,6 92,3 95,3 86,0 89,6 88,3 90,5 93,1 85,7 91,5 95,3
2015 87,8 89,0 81,0 92,8 86,8 85,8 97,0 90,0 90,0 88,1 87,4 83,8 91,0 95,7 86,5 92,2 95,1
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år Sand
nes
Stav
anger
Klepp Time Gjes
dal
Sola

Randa
berg

For
sand
Strand Hjelme
land
Finn
øy
Rennes
øy
Kvits
øy
Oslo Bergen Trond
heim
2000 26,4 43,7 .. 21,6 27,4 13,9 42,4 26,7 .. 17,3 .. .. .. .. .. .. ..
2001 24,7 43,7 22,2 23,3 27,6 14,1 47,5 23,3 41,2 16,3 45,8 25,0 31,8 21,1 52,3 32,5 38,2
2002 26,0 44,7 19,7 24,3 27,5 21,8 53,6 31,5 48,4 21,5 39,7 34,8 28,3 15,4 53,5 34,5 42,6
2003 28,6 48,3 28,1 33,9 28,4 23,6 51,0 25,6 50,0 23,6 60,0 39,7 23,0 44,4 54,0 36,6 46,9
2004 32,8 51,3 30,1 30,9 34,3 29,5 50,1 28,8 48,6 24,0 55,3 44,1 38,2 50,0 53,4 41,4 54,0
2005 36,1 53,5 34,1 37,4 45,7 41,3 63,7 41,2 50,0 46,2 60,5 40,7 38,7 64,3 58,7 46,7 59,0
2006 46,9 64,3 42,2 52,3 57,6 60,1 62,4 66,0 74,1 49,5 78,0 64,6 65,0 76,5 61,6 50,1 75,9
2007 53,3 74,9 46,3 61,8 69,1 61,4 84,8 81,2 69,2 54,9 75,4 70,4 79,5 100,0 66,1 63,2 81,5
2008 68,2 74,9 58,2 66,5 73,4 70,6 80,8 84,7 70,6 69,9 81,6 73,0 81,8 90,0 68,9 75,5 85,3
2009 74,0 81,0 63,6 70,4 73,3 66,5 81,0 85,3 71,9 64,8 87,0 69,8 77,5 83,3 71,7 75,8 87,7
2010 76,4 80,4 67,0 73,1 76,0 61,6 85,0 82,8 69,0 71,2 86,2 75,0 76,1 75,0 73,6 77,0 87,8
2011 76,5 77,9 66,8 74,8 75,6 70,5 85,5 79,3 81,2 74,8 78,2 84,0 78,0 83,3 74,1 78,6 88,7
2012 74,6 80,3 64,5 82,6 72,8 74,0 90,2 79,0 77,8 78,4 86,8 79,0 78,6 100,0 74,4 81,3 89,5
2013 74,8 80,3 61,0 80,3 73,8 72,7 94,4 88,3 69,7 71,4 75,4 86,4 78,0 57,1 74,1 80,5 89,8
2014 76,7 76,9 59,4 78,3 72,9 68,8 88,7 86,4 80,8 69,5 85,3 74,1 80,6 100,0 74,9 82,9 88,6
2015 77,2 79,2 59,2 82,8 72,4 70,2 87,4 80,4 69,2 73,4 72,7 65,6 82,5 87,5 76,1 84,6 88,5
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år Sand
nes
Stav
anger
Klepp Time Gjes
dal
Sola

Randa
berg

For
sand
Strand Hjelme
land
Finn
øy
Rennes
øy
Kvits
øy
Oslo Bergen Trond
heim
2000 59,9 80,3 .. 62,2 76,7 58,1 83,4 69,3 .. 44,6 .. .. .. .. .. .. ..
2001 64,1 84,3 70,8 63,9 83,4 61,2 86,7 70,8 88,0 49,6 86,9 86,7 86,1 71,4 85,9 75,4 81,7
2002 67,6 86,5 75,2 72,0 80,3 69,4 91,8 77,8 97,8 52,6 95,5 90,8 83,5 75,0 86,5 77,7 85,5
2003 71,3 89,6 81,1 78,4 76,8 76,1 91,7 79,4 104,0 51,0 93,0 89,6 88,5 87,5 86,9 79,3 88,8
2004 77,4 91,3 83,6 82,7 78,0 74,5 92,1 85,3 102,0 57,6 89,9 90,1 86,3 103,7 85,9 82,2 90,6
2005 81,1 92,1 86,8 87,3 87,4 82,6 99,6 83,7 90,6 85,9 100,0 93,3 85,1 95,5 87,9 87,3 93,1
2006 84,5 95,4 89,6 87,3 93,4 92,3 100,9 91,2 90,7 92,0 94,3 98,2 91,5 87,5 89,3 89,1 96,9
2007 86,7 97,1 88,5 90,1 97,8 92,8 104,7 96,1 105,4 91,7 96,2 98,9 95,3 114,3 90,9 92,8 98,8
2008 91,7 97,4 88,5 90,6 98,5 93,5 103,2 96,6 102,0 93,1 96,0 106,8 97,9 95,2 91,1 94,9 98,7
2009 93,5 96,6 90,8 93,0 96,5 92,3 100,8 96,9 100,0 95,4 96,1 103,4 94,2 100,0 92,8 96,2 99,2
2010 93,1 96,2 93,2 93,7 97,3 94,6 101,4 92,5 98,0 94,3 91,9 98,0 92,9 100,0 93,5 96,5 99,3
2011 92,8 96,5 93,2 93,4 98,4 94,5 102,5 95,9 95,8 98,6 97,5 99,0 96,7 113,3 93,1 97,1 99,6
2012 94,0 96,2 93,3 97,4 96,7 92,1 102,7 95,6 101,9 96,8 93,4 97,5 94,8 100,0 93,4 97,9 99,3
2013 93,7 96,6 94,7 97,9 95,9 93,9 100,2 95,3 92,6 96,2 94,1 98,4 95,9 100,0 93,1 97,8 99,5
2014 94,6 95,4 94,8 99,0 95,7 95,5 101,6 95,9 101,7 97,2 92,0 97,1 96,8 90,0 93,6 97,3 99,7
2015 94,6 95,3 94,5 99,2 96,0 95,7 103,3 95,8 100,0 96,9 95,7 95,2 96,0 100,0 94,0 97,4 99,4

Kilde: Statistikkbanken (Alle barnehager som er godkjent etter barnehageloven og dens forskrifter, og som mottar statsstøtte.)

 

Eierforhold

 

Andel barn i kommunale barnehager
i forhold til alle barn i barnehage
Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola

Randa-
berg

For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Bergen Trond-
heim
2001 55,0 43,1 93,6 90,0 47,1 93,8 52,1 70,0 100,0 60,6 100,0 69,2 100,0 100,0 0,0 0,0 55,3
2002 54,4 44,4 93,5 89,1 49,6 79,3 50,8 60,1 100,0 49,4 100,0 73,2 100,0 100,0 57,7 32,8 54,9
2003 51,2 42,9 77,7 83,3 50,0 73,5 51,8 59,8 100,0 49,1 100,0 74,6 100,0 100,0 56,7 31,8 53,5
2004 47,6 41,4 75,2 82,4 50,6 74,1 53,8 57,7 100,0 43,1 100,0 73,8 100,0 100,0 56,8 32,5 52,6
2005 44,5 40,7 71,2 77,8 47,6 81,0 46,6 56,7 100,0 23,7 100,0 69,8 100,0 100,0 57,4 30,1 51,5
2006 38,9 41,5 69,2 71,7 43,0 83,2 45,3 64,7 100,0 23,3 100,0 71,1 100,0 100,0 58,0 30,1 54,3
2007 38,4 48,1 72,5 74,2 38,4 83,3 46,0 66,0 100,0 22,5 100,0 75,9 94,1 100,0 58,4 29,0 57,0
2008 42,1 59,5 74,8 69,0 35,7 77,1 46,7 67,7 100,0 25,8 100,0 81,4 100,0 100,0 59,3 31,4 61,8
2009 44,8 64,3 76,9 68,4 36,7 76,5 48,5 67,9 100,0 26,9 100,0 82,0 100,0 100,0 61,2 31,9 61,4
2010 46,4 63,7 79,6 69,7 48,8 72,5 47,5 68,1 100,0 25,4 100,0 84,3 100,0 100,0 62,1 31,3 61,4
2011 46,4 64,4 80,5 65,3 49,8 66,9 47,8 67,0 100,0 22,6 100,0 80,5 100,0 100,0 62,4 31,5 60,7
2012 47,3 64,6 81,3 60,5 51,7 68,7 45,8 67,5 100,0 25,1 100,0 78,1 100,0 100,0 63,0 31,6 60,7
2013 47,6 63,8 81,3 60,8 53,9 70,6 43,4 68,4 100,0 23,9 100,0 80,9 100,0 100,0 62,2 31,2 60,5
2014 47,4 62,2 83,0 64,9 54,5 70,5 43,1 67,9 100,0 24,3 100,0 80,3 100,0 100,0 60,7 31,1 60,3
2015 47,5 62,1 83,0 66,7 54,4 71,0 42,9 67,2 100,0 27,7 100,0 78,5 100,0 100,0 58,1 30,8 59,5

Kilde: Statistikkbanken (Alle barnehager som er godkjent etter barnehageloven og dens forskrifter, og som mottar statsstøtte.)

 

Oppholdstid

 

Andel barn i barnehage med oppholdstid
33 timer eller mer per uke
Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola

Randa-
berg

For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Bergen Trond-
heim
1999 59,7 69,7 .. 40,5 .. .. .. .. .. 42,9 .. .. .. .. .. .. ..
2000 55,8 69,8 .. 44,5 45,1 49,4 58,7 53,2 .. 50,0 .. .. .. .. .. .. ..
2001 58,6 73,3 35,6 44,9 42,7 42,7 60,3 56,9 47,5 58,5 26,4 10,0 24,2 35,7 89,0 81,3 75,8
2002 62,9 75,9 40,0 47,0 49,7 45,7 61,2 60,7 31,7 61,0 28,5 10,6 31,6 42,9 89,3 83,8 78,1
2003 68,8 78,8 42,7 48,2 52,7 54,5 68,6 59,8 32,4 59,2 43,0 12,7 40,0 32,0 90,3 86,6 80,8
2004 75,2 86,4 42,6 55,5 62,3 59,8 74,6 68,9 38,2 64,2 47,9 23,1 49,2 21,9 92,4 89,0 85,7
2005 79,4 89,5 51,0 59,5 69,7 67,2 82,6 76,0 53,1 62,4 55,1 25,2 59,9 23,3 93,9 91,1 90,0
2006 84,9 93,7 58,3 65,8 76,1 74,4 87,0 83,5 64,3 68,6 66,2 45,8 76,7 44,4 95,0 95,6 93,7
2007 90,9 95,5 70,2 72,7 83,3 74,6 90,3 88,4 62,3 73,6 57,1 65,4 83,8 63,6 96,1 97,1 95,3
2008 92,8 96,2 72,4 79,3 87,3 78,8 94,1 92,6 72,4 79,9 83,0 69,3 89,8 70,0 96,7 98,2 96,0
2009 94,1 97,2 78,2 86,4 91,5 80,5 96,4 93,5 78,6 83,2 84,0 72,7 92,4 73,3 97,4 98,8 96,4
2010 95,6 97,4 77,4 88,8 93,2 81,7 96,5 97,0 77,9 87,6 85,7 69,3 93,2 73,9 97,7 99,0 97,3
2011 96,1 98,3 79,3 92,0 94,1 85,4 96,7 98,1 89,0 89,5 93,4 75,1 94,6 81,5 98,2 99,4 97,9
2012 97,6 98,7 80,3 93,3 95,8 89,6 97,0 98,5 84,0 93,8 89,0 77,0 96,0 87,1 98,3 99,5 98,5
2013 98,7 99,3 82,7 93,9 95,9 92,3 99,3 98,7 83,6 93,1 88,3 86,1 95,1 95,7 98,8 99,7 99,1
2014 99,3 98,6 83,9 95,0 96,3 94,3 99,6 99,4 84,1 95,1 92,5 88,9 98,9 100,0 99,2 99,8 98,9
2015 99,5 99,4 86,4 95,9 97,3 95,3 99,9 99,2 100,0 95,2 91,2 88,5 99,4 95,5 99,4 99,8 99,1

Kilde: Statistikkbanken (Alle barnehager som er godkjent etter barnehageloven og dens forskrifter, og som mottar statsstøtte.)

 

Språklige og kulturelle minoriteter

 

Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter
i barnehage i forhold til innvandrerbarn
Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola

Randa-
berg

For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Bergen Trond-
heim
1999 39,9 35,7 .. 70,4 .. .. .. .. .. 21,7 .. .. .. .. .. .. ..
2000 33,1 33,6 .. 46,4 77,8 30,0 48,1 21,4 .. 27,6 .. .. .. .. .. .. ..
2001 36,3 34,1 33,3 61,8 82,9 43,5 49,5 38,9 .. 20,7 100,0 .. 300,0 .. 40,0 33,6 34,4
2002 40,3 39,2 38,2 55,9 86,0 42,9 57,4 44,0 0,0 52,2 33,3 0,0 200,0 0,0 39,6 33,0 39,0
2003 32,9 46,5 40,0 48,5 75,9 41,4 64,6 35,7 33,3 38,5 36,4 37,5 200,0 .. 40,9 35,5 38,0
2004 34,7 39,2 42,3 38,5 65,4 38,5 47,7 28,6 50,0 32,4 42,9 37,5 0,0 .. 37,0 34,4 49,5
2005 42,7 39,4 32,1 34,8 71,9 32,3 44,3 28,3 50,0 56,4 75,0 20,0 100,0 50,0 40,6 31,2 52,3
2006 37,2 39,9 31,6 40,0 67,6 66,7 43,2 34,9 100,0 45,7 65,5 50,0 66,7 50,0 44,2 37,6 51,8
2007 43,0 44,4 47,1 43,9 72,2 50,0 57,1 58,3 300,0 41,9 65,5 62,5 50,0 100,0 48,4 41,5 62,0
2008 48,5 44,0 47,9 45,4 69,2 73,8 51,3 50,8 60,0 48,9 71,9 109,1 70,6 100,0 51,2 48,1 64,8
2009 58,0 44,8 60,3 44,7 53,9 54,0 53,9 51,7 0,0 50,9 83,9 72,2 55,6 100,0 54,6 50,8 58,0
2010 52,8 44,9 43,8 50,6 57,9 53,5 56,3 39,1 50,0 46,2 70,5 44,8 48,6 100,0 56,7 50,7 56,4
2011 51,4 49,7 48,9 50,8 59,6 45,9 64,7 43,9 0,0 60,3 78,3 52,9 38,0 : 57,0 52,6 60,6
2012 51,6 50,0 50,4 59,3 54,0 53,4 63,3 47,3 100,0 62,5 69,6 65,0 52,7 0,0 59,2 56,1 63,1
2013 51,6 55,5 51,4 61,4 56,4 56,6 67,6 62,8 85,7 57,7 77,2 72,5 54,8 0,0 60,7 57,6 64,4
2014 54,1 55,2 53,7 66,1 57,1 56,6 69,1 75,7 83,3 57,8 72,2 60,0 55,4 33,3 62,2 58,9 65,1
2015 54,5 54,9 59,0 58,2 55,6 59,6 66,3 56,7 90,0 62,6 78,8 61,2 60,3 83,3 61,9 59,6 64,5

Kilde: Statistikkbanken (Alle barnehager som er godkjent etter barnehageloven og dens forskrifter, og som mottar statsstøtte.)


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.