byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Varekonsumindeksen

 

2005=100
Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Indeksen gjelder hele landet.
Volumindeks. Sesongjustert.

Kilde: Statistikkbanken


Holdes løpende oppdatert (sist endret 08.12.2016 10:50 )

Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.

Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.