byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Varekonsumindeksen

 

2005=100
Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Indeksen gjelder hele landet.
Volumindeks. Sesongjustert.

Kilde: Statistikkbanken


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.