byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Fritidshusområder

 

Kommune Områdenavn Areal i km² Antall fritidshus
Sandnes Lauvåsen 0,81 147
Dueberget  0,77 147
Søylevågen  0,63 132
Sloglongtjørna 0,33 73
Loddervik  0,32 65
Eikeskog  0,30 58
Li  0,28 68
Bjerkreim  Kjørrvatnet 0,51 114
Stavtjørnknuten  0,32 64
Hå  Mjølhus 0,32 79
Gjesdal  Øvstabøstølen 0,34 71
Botn  0,22 61

Gjesdal, Sirdal

Futasæte 0,78 136
Strand Tangavika 0,40 86

2002

Med fritidshusområde menes en samling med minst 50 slike hus, der avstanden mellom husene ikke overstiger 150 meter. Avgrensningslinjen for fritidshusområder er dratt 50 meter utenfor hussamlingens ytterst beliggende bygninger. Definisjonen av fritidshusområder innebærer at de ikke utgjør eller er del av tettsted. Derimot kan fritidshusområde sammenfalle eller være en del av andre mindre bebygde områder. Der tettsted eller vannoverflate ligger nærmere enn 50 meter danner tettstedsgrense eller kyst-/ innsjølinje grenselinjen for fritidshusområdet. Et fritidshusområde inkluderer altså ikke tettstedoverflate eller vannoverflate som ligger inntil området.

Kilde: Statistisk sentralbyrå


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.