byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Landbruks- natur- og friluftsområder

Stavanger Hundvåg Tasta uten Åmøy Eiganes og Våland Madla Storhaug uten øyane Hillevåg Hinna
LNF-område per person 2011 112 3 118 5 220 4 28 137
2025 94 2 102 4 185 3 25 108
Grønne områder per person 2011 239 167 223 78 369 45 124 271
2025 200 133 192 69 311 33 112 212

2025: Framskriving fra 2011.

Kvadratmeter

Arealdisponering i kommuneplanens arealdel 2010 - 2025.

Kilde: Kultur og byutvikling


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.