byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Legemeldt sykefravær

 

Sykefraværsprosent av avtalte dagsverk
etter kjønn og alder i 3. kvartal 2016
Begge kjønn Menn Kvinner
  16-69 år 4,4 3,2 5,7
  16-19 år 1,6 1,6 1,5
  20-24 år 3,2 2,6 3,7
  25-29 år 4,2 2,6 5,9
  30-34 år 4,0 2,7 5,6
  35-39 år 4,0 2,5 5,9
  40-44 år 4,4 3,4 5,7
  45-49 år 4,5 3,2 6,0
  50-54 år 4,6 3,8 5,5
  55-59 år 5,4 4,3 6,8
  60-66 år 6,6 5,5 8,0
Sykefraværs-
prosent
Arbeidstakere
med sykefravær
2.kvartal 2000 4,9 4,2
3.kvartal 2000 5,1 4,4
4.kvartal 2000 4,9 4,5
1.kvartal 2001 5,0 4,5
2.kvartal 2001 4,7 4,0
3.kvartal 2001 5,0 4,0
4.kvartal 2001 5,1 4,7
1.kvartal 2002 5,4 4,8
2.kvartal 2002 5,0 4,4
3.kvartal 2002 5,4 4,6
4.kvartal 2002 5,2 4,9
1.kvartal 2003 5,2 4,8
2.kvartal 2003 5,3 4,6
3.kvartal 2003 5,6 4,6
4.kvartal 2003 5,7 5,4
1.kvartal 2004 5,5 4,9
2.kvartal 2004 4,9 4,0
3.kvartal 2004 4,2 3,7
4.kvartal 2004 4,1 3,8
1.kvartal 2005 4,3 3,6
2.kvartal 2005 3,9 3,6
3.kvartal 2005 4,3 3,8
4.kvartal 2005 4,3 4,4
1.kvartal 2006 4,7 4,6
2.kvartal 2006 4,5 4,0
3.kvartal 2006 4,5 4,1
4.kvartal 2006 4,4 4,3
1.kvartal 2007 4,6 4,4
2.kvartal 2007 4,3 3,8
3.kvartal 2007 4,4 3,8
4.kvartal 2007 4,3 4,5
1.kvartal 2008 4,7 3,8
2.kvartal 2008 4,4 3,9
3.kvartal 2008 4,5 3,9
4.kvartal 2008 4,5 4,5
1.kvartal 2009 4,7 4,3
2.kvartal 2009 4,7 4,3
3.kvartal 2009 5,1 4,2
4.kvartal 2009 4,8 4,5
1.kvartal 2010 4,3 3,8
2.kvartal 2010 4,0 3,7
3.kvartal 2010 4,4 3,9
4.kvartal 2010 4,4 4,2
1.kvartal 2011 4,6 4,4
2.kvartal 2011 4,3 3,7
3.kvartal 2011 4,2 3,6
4.kvartal 2011 4,1 4,4
1.kvartal 2012 4,4 4,4
2.kvartal 2012 4,1 3,8
3.kvartal 2012 4,2 3,7
4.kvartal 2012 4,2 4,3
1.kvartal 2013 4,4 4,3
2.kvartal 2013 3,8 3,5
3.kvartal 2013 4,1 3,7
4.kvartal 2013 4,1 4,3
1.kvartal 2014 4,1 4,2
2.kvartal 2014 3,9 3,6
3.kvartal 2014 4,1 3,7
4.kvartal 2014 4,2 4,4
1.kvartal 2015 4,3 5,1
2.kvartal 2015 4,1 4,8
3.kvartal 2015 4,2 4,3
1.kvartal 2016 4,3 5,2
2.kvartal 2016 4,2 4,7
3.kvartal 2016 4,4 4,4
4.kvartal 2016 4,5 5,3

Kilde: Statistikkbanken

Sykefraværsprosent:
Sykefraværsprosenten viser antall dagsverk som er tapt på grunn av legemeldt sykefravær i prosent av alle avtalte dagsverk for arbeidstakere. Her er det både tatt hensyn til omfanget av deltidsarbeid og om man er helt eller delvis sykemeldt. Sykefraværsstatistikken er produsert av SSB i samarbeid med NAV.

Arbeidstakere med sykefravær:
Fra og med 1. kvartal 2002 ble referansedatoen satt til tirsdag før siste onsdag i kvartalet mot tidligere siste dag i kvartalet. Omfatter kun legemeldt sykefravær. Sykefraværsstatistikken er produsert av SSB i samarbeid med NAV.

Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.