byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Barnevernstiltak

 

Sandnes Stavanger Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Finnøy Rennesøy Kvitsøy Oslo Bergen Trondheim
2004 18,7 27,8 15,8 17,5 18,6 18,4 22,0 22,1 27,1 29,6 16,8 27,2 14,9 0,0 22,1 21,4 21,1
2005 17,6 27,7 19,5 16,5 20,4 21,6 20,3 22,4 20,9 25,1 20,2 33,3 17,3 : 22,4 22,1 22,5
2006 17,0 25,6 18,6 17,1 21,1 18,1 19,6 20,9 36,8 27,4 28,2 32,2 11,5 : 23,0 23,2 23,7
2007 16,1 23,7 19,1 16,9 21,2 16,3 16,1 21,4 42,0 27,3 32,0 37,4 19,0 : 24,0 23,1 24,3
2008 16,4 24,9 17,2 17,8 23,6 19,2 18,9 21,0 54,1 27,9 35,2 24,0 20,1 0,0 24,7 24,8 19,6
2009 17,1 24,7 19,8 16,3 21,8 21,3 17,3 18,1 75,1 31,7 39,8 37,3 18,3 : 24,8 25,9 17,7
2010 17,3 22,4 20,5 18,4 20,4 20,7 17,6 17,8 63,3 32,3 41,3 34,1 16,1 : 26,1 27,0 17,4
2011 16,8 22,9 15,7 18,1 23,1 20,3 19,2 19,6 61,3 35,6 45,9 41,7 20,7 : 25,4 25,3 17,8
2012 16,1 19,3 18,0 17,9 22,3 22,7 22,5 22,7 65,7 33,0 56,6 42,7 20,6 : 24,5 24,4 18,3
2013 17,5 21,4 22,5 19,0 21,8 23,7 17,3 31,3 74,7 33,8 61,1 48,2 19,0 0,0 23,6 25,7 19,1
2014 18,3 22,8 21,6 22,5 22,5 21,7 13,7 26,9 52,8 29,4 50,7 46,6 28,2 0,0 23,4 25,7 16,8
2015 18,0 24,9 19,3 20,5 20,7 18,0 15,3 31,1 57,6 27,8 51,1 38,0 25,4 : 21,9 24,8 15,9
2016 18,2 22,5 22,0 21,5 28,1 17,5 13,0 30,4 39,5 26,9 53,9 39,7 17,6 26,0 22,2 23,5 15,9

Barn 0-22 år med barnevernstiltak. Per 1000 barn. 1. januar.

Kilde: Statistisk sentralbyrå


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.