byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Levekårsundersøkelsene i Stavanger

 

2004-undersøkelsen (nr. 1): PDF-fil som kan åpnes med Adobe/Acrobat Reader.
2006-undersøkelsen (nr. 2): PDF-fil som kan åpnes med Adobe/Acrobat Reader.
2008-undersøkelsen (nr. 3): PDF-fil som kan åpnes med Adobe/Acrobat Reader.

2010-undersøkelsen (nr. 4): PDF-fil som kan åpnes med Adode/Acrobat Reader.
2012-undersøkelsen (nr. 5): PDF-fil som kan åpnes med Adode/Acrobat Reader.
2014-undersøkelsen (nr. 6): PDF-fil som kan åpnes med Adobe/Acrobat Reader.
2016-undersøkelsen (nr. 7): PDF-fil som kan åpnes med Adobe/Acrobat Reader.

2004-undersøkelsen: Word-fil som kan åpnes med f.eks. Microsoft Word.
2006-undersøkelsen: Word-fil som kan åpnes med f.eks. Microsoft Word.

Bystyret behandler den sjuende levekårsundersøkelsen i møte 27. mars 2017.

Bystyrets enstemmige vedtak fra 17. november 2014 ved behandling av den sjette levekårsundersøkelsen:

1. Den sjette levekårsundersøkelsen tas til etterretning.

2. Levekårsundersøkelsen skal legges til grunn i all kommunal planlegging, dvs. at
levekårsaspektet skal innarbeides kommuneplaner, handlings og økonomiplaner,
utbyggingsplaner, frivillighetsmelding osv.

3. Resultatene skal brukes i arbeidet med å utbedre situasjonen i områder med
levekårsutfordringer, og til å snu utviklingen i områder med uheldig utvikling.

 


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.