byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Byggekostnadsindeks

 

 

Enebolig
av tre
Bolig-
blokk
Konsumpris-
indeksen
1978 36,3 35,4 32,8
1979 37,3 36,3 34,3
1980 40,7 39,3 38,1
1981 44,6 43,1 43,2
1982 48,3 47,0 48,2
1983 51,1 50,0 52,2
1984 53,6 52,3 55,5
1985 56,2 54,7 58,7
1986 60,3 58,7 62,8
1987 67,1 65,7 68,3
1988 72,8 72,2 72,9
1989 75,8 75,8 76,2
1990 78,4 77,9 79,3
1991 80,8 80,5 82,1
1992 81,4 81,4 84,0
1993 81,5 82,0 85,9
1994 84,5 84,2 87,1
1995 88,6 87,7 89,3
1996 89,5 89,3 90,3
1997 91,3 90,9 92,7
1998 93,9 93,8 94,8
1999 96,3 96,3 97,0
2000 100,0 100,0 100,0
2001 104,8 104,9 103,0
2002 108,2 108,7 104,4
2003 111,4 112,5 106,9
2004 114,6 116,3 107,4
2005 118,4 120,9 109,1
2006 122,6 126,1 111,6
2007 132,7 133,7 112,4
2008 139,8 141,9 116,7
2009 143,3 144,8 119,1

2010

148,0 148,9 122,1
2011 153,3 154,6 123,6
2012 158,8 159,0 124,5
2013 162,8 163,7 127,2
2014 168,7 168,2 129,7
2015 173,3 171,8 132,5
aug.15 173,9 172,0 132,4
sep.15 173,9 172,1 133,3
okt.15 174,3 172,5 133,8
nov.15 174,5 173,0 134,3
des.15 174,5 173,1 133,7
jan.16 175,0 173,4 134,6
feb.16 175,2 174,1 135,3
mar.16 175,2 173,8 135,9
apr.16 177,0 174,9 136,3
mai.16 177,5 175,4 136,8
jun.16 177,7 175,7 137,6
jul.16 178,0 176,1 138,5
aug.16 178,3 176,5 137,7

Gjelder hele landet.
2000=100

Kilde: Statistisk sentralbyrå


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.