byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Boligbygging

 

 

Satt i gang Sand
nes 
Stav-
anger 
Klepp  Time  Gjes
dal 
Sola  Randa
berg 
For-
sand
Strand  Hjelme
land
Finn
øy
Rennes
øy 
Kvits
øy
Storby-området Stavanger-regionen Oslo Bergen Trond
heim
Roga
land
Norge
1995 Boliger i alt 314 557 61 119 99 51 125 33 62 31,0 1029 1452 1430 1022 928 1976 20011
Boliger per 1000 innbyggere 6,4 5,4 4,6 9,4 7,8 6,3 7,0 4,0 6,4 11,4 5,8 5,9 3,0 4,6 6,5 5,6 4,6
1996 Boliger i alt 227 473 131 87 57 63 121 57 53 41 878 1310 1263 925 834 1879 18743
Boliger per 1000 innbyggere 4,6 4,5 9,9 6,8 4,5 7,6 6,7 6,9 5,4 14,7 4,9 5,3 2,6 4,1 5,8 5,3 4,3
1997 Boliger i alt 460 517 102 110 50 64 88 52 91 37 1117 1571 1295 874 891 2306 21259
Boliger per 1000 innbyggere 9,2 4,9 7,6 8,5 3,9 7,7 4,8 6,2 9,3 12,9 6,1 6,3 2,6 3,9 6,2 6,4 4,8
1998 Boliger i alt 280 476 92 129 38 68 96 36 145 31 888 1391 1544 751 696 1986 19646
Boliger per 1000 innbyggere 5,5 4,5 6,8 9,7 2,9 8,0 5,2 4,2 14,7 10,6 4,8 5,5 3,1 3,3 4,8 5,5 4,4
1999 Boliger i alt 531 410 92 117 43 82 40 15 54 25 996 1409 1190 641 621 1970 20492
Boliger per 1000 innbyggere 10,2 3,8 6,6 4,2 3,1 9,3 1,3 3,7 4,8 5,0 5,3 5,5 2,4 2,8 4,2 5,3 4,6
2000 Boliger i alt 390 911 139 101 235 35 269 13 58 40 1583 2191 1452 891 698 2887 23550
Boliger per 1000 innbyggere 7,4 8,4 10,0 7,3 17,6 3,9 14,2 1,5 5,7 12,9 8,4 8,4 2,9 3,9 4,7 7,7 5,3
2001 Boliger i alt 618 645 121 168 96 69 156 56 84 15 1475 2028 2798 1324 833 2633 25266
Boliger per 1000 innbyggere 11,5 5,9 8,6 12,1 7,1 7,7 8,2 6,4 8,2 4,7 7,7 7,8 5,5 5,7 5,5 7,0 5,6
2002 Boliger i alt 479 1188 159 79 109 56 86 49 8 86 15 27 2 1802 2343 2154 827 1281 3002 22980
Boliger per 1000 innbyggere 8,7 10,8 11,2 5,6 8,0 6,2 4,5 5,5 7,6 8,4 5,2 8,3 3,8 9,3 8,9 4,2 3,5 8,5 7,9 5,1
2003 Boliger i alt 574 842 111 129 225 79 136 58 8 84 26 15 9 1610 2296 2616 951 1340 2900 23177
Boliger per 1000 innbyggere 10,3 7,6 7,7 9,1 16,2 8,6 7,0 6,4 7,4 8,2 9,3 4,6 17,3 8,2 8,6 5,1 4,0 8,8 7,5 5,1
2004 Boliger i alt 541 715 164 157 168 88 196 153 3 90 14 42 8 1605 2339 5828 1301 2007 3184 29999
Boliger per 1000 innbyggere 9,5 6,4 11,3 11,0 11,9 9,5 10,0 16,9 2,8 8,7 5,0 12,7 15,7 8,1 8,6 11,2 5,5 13,0 8,2 6,6
2005 Boliger i alt 991 1194 167 190 186 92 235 82 7 104 14 24 36 0 2502 3322 3673 1959 1590 4029 31608
Boliger per 1000 innbyggere 17,2 10,5 11,3 13,1 12,9 9,9 11,8 9,0 6,4 10,0 5,1 8,7 10,7 0,0 12,5 12,1 6,9 8,2 10,2 10,2 6,9
2006 Boliger i alt 629 1333 139 257 146 41 367 76 2 119 9 11 52 0 2405 3181 4470 1774 1662 4523 33314
Boliger per 1000 innbyggere 10,7 11,6 9,3 17,3 9,9 4,3 18,2 8,2 1,8 11,3 3,3 4,0 15,2 0,0 11,8 11,4 8,3 7,3 10,5 11,4 7,2
2007 Boliger i alt 456 1135 284 218 144 75 364 105 0 71 20 13 73 7 2060 2965 3069 1482 910 3959 32520
Boliger per 1000 innbyggere 7,5 9,7 18,8 14,3 9,6 7,8 17,6 11,1 0,0 6,7 7,4 4,9 20,7 13,3 9,9 10,4 5,6 6,1 5,6 9,8 6,9
2008 Boliger i alt 339 890 160 206 283 182 218 34 15 84 28 12 63 0 1481 2514 2708 1171 402 3283 25824
Boliger per 1000 innbyggere 5,5 7,4 10,4 13,0 18,3 18,7 10,2 3,5 13,4 7,7 10,5 4,4 16,8 0,0 7,0 8,6 4,8 4,7 2,4 8,0 5,5
2009 Boliger i alt 313 726 135 119 168 157 163 24 7 141 24 28 23 0 1226 2028 1171 710 458 2867 19748
Boliger per 1000 innbyggere 4,9 6,0 8,5 7,3 10,6 15,7 7,4 2,4 6,2 12,8 8,9 10,0 5,9 0,0 5,7 6,8 2,0 2,8 2,7 6,8 4,1
2010 Boliger i alt 543 759 165 85 213 89 345 149 6 97 11 41 82 2 1796 2587 1560 2132 842 3337 21145
Boliger per 1000 innbyggere 8,4 6,1 10,1 5,0 13,2 8,7 15,1 14,9 5,2 8,7 4,0 14,5 20,3 3,8 8,1 8,5 2,7 8,3 4,9 7,8 4,4
2011 Boliger i alt 1036 926 113 237 239 147 253 38 10 120 7 61 159 0 2253 3346 4504 1273 729 3972 27735
Boliger per 1000 innbyggere 15,6 7,3 6,7 13,6 14,5 14,0 10,8 3,8 8,6 10,5 2,5 20,9 37,8 0,0 10,0 10,8 7,5 4,9 4,2 9,1 5,6
2012 Boliger i alt 779 1094 329 169 326 153 230 103 5 114 17 77 62 0 2206 3458 3777 1307 2154 4348 30189
Boliger per 1000 innbyggere 11,5 8,6 19,1 9,5 19,4 14,2 9,6 10,0 4,2 9,9 6,1 26,1 14,1 0,0 9,6 11,0 6,2 5,0 12,2 9,8 6,1
2013 Boliger i alt 835 830 214 221 202 143 346 107 6 113 17 23 58 3 2118 3118 3668 899 1369 4064 30450
Boliger per 1000 innbyggere 11,6 6,3 11,8 12,0 11,3 12,6 13,8 10,3 4,8 9,3 6,1 7,5 12,2 5,6 8,9 9,5 5,8 3,3 7,5 8,8 6,0
2014 Boliger i alt 736 601 167 171 182 91 242 97 11 166 16 32 17 2 1676 2531 1732 1193 1793 3406 27250
Boliger per 1000 innbyggere 10,0 4,5 9,0 9,1 9,9 7,8 9,4 9,2 9,1 13,4 5,7 10,2 3,5 3,7 6,9 7,6 2,7 4,3 9,7 7,3 5,3
2015 Boliger i alt 643 431 103 173 77 42 178 113 0 124 13 28 20 1 1365 1946 2328 1253 2503 2992 31301
Boliger per 1000 innbyggere 8,6 3,2 5,5 9,1 4,1 3,5 6,8 10,5 0,0 9,9 4,7 8,7 4,1 1,9 5,6 5,8 3,5 4,5 13,4 6,4 6,0

 

 

Fullført Sand
nes 
Stav-
anger 
Klepp  Time  Gjes
dal 
Sola  Randa
berg 
For-
sand
Strand  Hjelme
land
Finn
øy
Rennes
øy 
Kvits
øy
Storby-området Stavanger-regionen Oslo Bergen Trond
heim
Roga
land
Norge
1996 Boliger i alt 250 505 86 133 63 51 126 43 60 42 924 1359 1096 847 560 1878 17905
Boliger per 1000 innbyggere 5,1 4,8 6,5 10,4 4,9 6,2 7,0 5,2 6,2 15,0 5,1 5,5 2,2 3,8 3,9 5,3 4,1
1997 Boliger i alt 168 543 87 94 51 52 102 37 64 22 850 1220 1442 1087 666 1775 18659
Boliger per 1000 innbyggere 3,4 5,1 6,5 7,3 4,0 6,2 5,6 4,4 6,5 7,7 4,7 4,9 2,9 4,8 4,6 4,9 4,2
1998 Boliger i alt 497 397 71 77 31 89 95 54 66 35 1043 1412 1077 793 850 2110 20659
Boliger per 1000 innbyggere 9,8 3,7 5,3 5,8 2,4 10,4 5,2 6,3 6,7 12,0 5,6 5,6 2,2 3,5 5,8 5,8 4,7
1999 Boliger i alt 334 482 106 156 20 33 66 6 83 31 888 1317 1583 694 829 1819 19892
Boliger per 1000 innbyggere 6,6 4,5 5,7 9,7 4,7 3,4 3,1 0,5 6,0 5,6 4,7 5,1 3,1 3,1 5,6 4,9 4,5
2000 Boliger i alt 412 456 188 78 279 79 130 42 57 48 1040 1769 1037 855 485 2212 19534
Boliger per 1000 innbyggere 7,8 4,2 13,5 5,7 21,0 8,9 6,9 4,8 5,6 15,4 5,5 6,8 2,0 3,7 3,3 5,9 4,4
2001 Boliger i alt 662 735 167 82 67 52 198 39 73 34 1634 2109 824 971 477 2897 23400
Boliger per 1000 innbyggere 12,3 6,8 11,9 5,9 5,0 5,8 10,4 4,5 7,2 10,7 8,6 8,1 1,6 4,2 3,2 7,7 5,2
2002 Boliger i alt 448 770 92 165 86 57 143 40 11 90 14 12 3 1401 1931 1711 763 1415 2455 21744
Boliger per 1000 innbyggere 8,2 7,0 6,5 11,8 6,3 6,3 7,4 4,5 10,4 8,8 4,9 3,7 5,8 7,3 7,3 3,3 3,3 9,3 6,4 4,8
2003 Boliger i alt 526 1236 111 108 179 70 103 30 8 49 30 21 3 1895 2474 1639 1017 1387 3038 21405
Boliger per 1000 innbyggere 9,4 11,1 7,7 7,6 12,9 7,7 5,3 3,3 7,4 4,8 10,7 6,4 5,8 9,7 9,2 3,2 4,3 9,1 7,9 4,7
2004 Boliger i alt 426 784 145 122 217 73 161 74 2 85 7 15 3 1445 2114 3476 1135 957 2902 23609
Boliger per 1000 innbyggere 7,5 7,0 10,0 8,5 15,3 7,9 8,2 8,2 1,9 8,2 2,5 4,5 5,9 7,3 7,8 6,7 4,8 6,2 7,5 5,2
2005 Boliger i alt 700 856 152 175 188 97 243 120 10 105 15 27 58 1 1919 2747 4049 1772 1945 3454 29544
Boliger per 1000 innbyggere 12,1 7,5 10,3 12,0 13,0 10,5 12,3 13,2 9,1 10,1 5,5 9,7 17,3 2,0 9,6 10,0 7,6 7,4 12,5 8,8 6,4
2006 Boliger i alt 605 1101 131 180 115 66 220 118 1 49 13 10 20 1 2044 2630 3960 1264 1592 3412 28554
Boliger per 1000 innbyggere 10,3 9,6 8,8 12,1 7,8 7,0 10,9 12,7 0,9 4,6 4,8 3,7 5,9 1,9 10,0 9,4 7,4 5,2 10,0 8,6 6,2
2007 Boliger i alt 698 1132 188 239 131 58 456 48 1 99 14 11 64 1 2334 3140 3763 1470 1901 3859 30970
Boliger per 1000 innbyggere 11,5 9,6 12,5 15,7 8,7 6,0 22,1 5,1 0,9 9,3 5,2 4,1 18,2 1,9 11,2 11,0 6,9 6,0 11,8 9,5 6,6
2008 Boliger i alt 538 948 237 238 182 110 265 108 5 87 17 12 49 0 1859 2796 2557 1326 699 3965 28617
Boliger per 1000 innbyggere 8,7 7,9 15,4 15,0 11,8 11,3 12,4 11,2 4,5 8,0 6,3 4,4 13,0 0,0 8,7 9,6 4,6 5,4 4,2 9,6 6,0
2009 Boliger i alt 331 796 149 119 183 142 142 30 2 139 19 15 29 0 1299 2096 3447 732 385 2819 21783
Boliger per 1000 innbyggere 5,2 6,5 9,3 7,3 11,6 14,2 6,4 3,0 1,8 12,6 7,0 5,4 7,5 0,0 6,0 7,1 6,0 2,9 2,3 6,7 4,5
2010 Boliger i alt 364 382 109 141 119 103 159 21 14 109 10 16 27 0 926 1574 2151 917 289 2325 17832
Boliger per 1000 innbyggere 5,6 3,1 6,7 8,3 7,4 10,1 7,0 2,1 12,2 9,7 3,6 5,7 6,7 0,0 4,2 5,2 3,7 3,6 1,7 5,4 3,7
2011 Boliger i alt 391 485 131 140 187 129 301 139 11 130 12 27 43 0 1316 2126 1362 1093 1260 2739 20046
Boliger per 1000 innbyggere 5,9 3,8 7,8 8,0 11,4 12,3 12,9 13,8 9,4 11,4 4,3 9,2 10,2 0,0 5,8 6,9 2,3 4,2 7,3 6,3 4,1
2012 Boliger i alt 1010 634 171 159 309 116 283 53 3 94 17 32 139 1 1980 3021 3962 1172 765 3782 26267
Boliger per 1000 innbyggere 14,9 5,0 9,9 9,0 18,4 10,8 11,9 5,2 2,5 8,2 6,1 10,8 31,7 1,9 8,6 9,6 6,5 4,4 4,3 8,5 5,3
2013 Boliger i alt 668 994 217 157 226 134 228 11 9 118 11 72 67 1 1901 2913 3329 1585 2328 3737 28496
Boliger per 1000 innbyggere 9,3 7,6 12,0 8,5 12,6 11,8 9,1 1,1 7,2 9,7 3,9 23,5 14,1 1,9 8,0 8,9 5,2 5,8 12,8 8,1 5,6
2014 Boliger i alt 971 763 256 124 219 158 329 124 7 159 16 50 50 1 2187 3227 3351 1191 1307 4116 28100
Boliger per 1000 innbyggere 13,2 5,8 13,8 6,6 12,0 13,6 12,8 11,7 5,8 12,8 5,7 15,9 10,4 1,9 9,0 9,7 5,2 4,3 7,1 8,8 5,4
2015 Boliger i alt 725 1082 176 241 195 130 253 112 0 94 17 26 47 1 2172 3099 2059 1247 1348 4087 28137
Boliger per 1000 innbyggere 9,7 8,2 9,5 12,7 10,5 11,0 9,7 10,4 0,0 7,5 6,2 8,1 9,7 1,9 8,9 9,2 3,1 4,5 7,2 8,7 5,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Statistikken omfatter ikke boliger som etableres ved ombygning av eksisterende bygg.


Holdes løpende oppdatert (sist endret 16.08.2016 15:15 )

Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.

Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.