byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Fødselsoverskudd og flyttinger

 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

 

 

1990

  Menn   Kvinner Begge kjønn

Folkemengde
01.01

  Fødte   Døde   Tilflyttet   Fraflyttet   Fødte   Døde   Tilflyttet   Fraflyttet Fødsels-
overskudd
Flytte-
overskudd
 Sandnes 426 189 1076 1043 391 135 1108 1004 493 137 44340
 Stavanger 865 470 2715 2945 811 429 2606 2542 777 -166 97570
 Hå 94 52 176 226 105 41 189 259 106 -120 13034
 Klepp 131 47 272 300 104 29 304 351 159 -75 11788
 Time 108 37 276 279 101 35 278 285 137 -10 11929
Gjesdal 89 20 193 125 83 25 187 161 127 94 7263
 Sola 138 36 696 643 136 37 635 622 201 66 15719
 Randaberg 59 21 284 256 53 13 283 272 78 39 7561
 Strand 79 40 121 174 70 24 110 152 85 -95 9545
 Rennesøy 22 5 32 38 19 11 44 46 25 -8 2561
1991  Menn  Kvinner Begge kjønn Folkemengde
01.01
 Fødte  Døde  Tilflyttet  Fraflyttet  Fødte  Døde  Tilflyttet  Fraflyttet Fødsels-
overskudd
Flytte-
overskudd
 Sandnes 418 168 1116 1006 408 167 1116 986 491 240 44967
 Stavanger 864 440 3120 2677 818 473 2824 2386 769 881 98180
 Hå 129 65 180 209 103 50 192 233 117 -70 13022
 Klepp 108 38 284 311 109 36 303 336 143 -60 11871
 Time 119 46 274 257 121 32 280 276 162 21 12059
 Gjesdal 83 25 194 147 79 22 194 158 115 83 7481
 Sola 140 42 642 548 133 32 632 535 199 191 15982
 Randaberg 93 14 284 304 63 15 289 320 127 -51 7681
 Strand 70 28 101 150 89 25 104 158 106 -103 9535
 Rennesøy 19 12 22 28 7 6 23 41 8 -24 2578
1992  Menn  Kvinner Begge kjønn Folkemengde
01.01
 Fødte  Døde  Tilflyttet  Fraflyttet  Fødte  Døde  Tilflyttet  Fraflyttet Fødsels-
overskudd
Flytte-
overskudd
 Sandnes 428 161 1340 974 383 150 1281 1017 500 630 45703
 Stavanger 891 434 3112 2806 847 446 2857 2424 858 739 99808
 Hå 104 50 200 257 100 39 223 308 115 -142 13067
 Klepp 133 32 334 306 107 29 359 319 179 68 11953
 Time 111 42 267 306 101 35 280 291 135 -50 12245
 Gjesdal 85 26 208 167 84 19 188 182 124 47 7682
 Sola 177 53 682 565 153 40 646 567 237 196 16375
 Randaberg 79 23 294 237 54 15 279 232 95 104 7756
 Strand 83 29 118 126 50 26 100 123 78 -31 9538
 Rennesøy 24 19 45 32 14 2 45 45 17 13 2566
1993  Menn  Kvinner Begge kjønn Folkemengde
01.01
 Fødte  Døde  Tilflyttet  Fraflyttet  Fødte  Døde  Tilflyttet  Fraflyttet Fødsels-
overskudd
Flytte-
overskudd
 Sandnes 423 190 1356 1040 406 138 1323 1033 501 606 46825
 Stavanger 865 442 3138 2935 802 483 2895 2613 742 485 101403
 Hå 106 52 367 248 133 49 380 269 138 230 13041
 Klepp 115 43 322 297 88 38 347 314 122 58 12202
 Time 89 35 285 265 93 44 298 284 103 34 12331
 Gjesdal 95 29 176 155 71 18 165 154 119 32 7855
 Sola 162 66 761 599 136 36 747 553 196 356 16814
 Randaberg 65 16 314 310 75 26 312 318 98 -2 7955
 Strand 85 50 130 144 61 40 124 124 56 -14 9584
 Rennesøy 29 8 47 38 16 14 47 46 23 10 2593
1994  Menn  Kvinner Begge kjønn Folkemengde
01.01
 Fødte  Døde  Tilflyttet  Fraflyttet  Fødte  Døde  Tilflyttet  Fraflyttet Fødsels-
overskudd
Flytte-
overskudd
 Sandnes 402 161 1434 1254 412 152 1354 1225 501 309 47921
 Stavanger 889 430 3055 3135 860 500 2969 2780 819 109 102637
 Hå 119 49 236 381 125 38 264 416 157 -297 13409
 Klepp 119 43 356 319 126 31 361 349 171 49 12381
 Time 117 43 321 280 89 41 337 287 122 91 12475
 Gjesdal 91 16 212 215 71 21 230 201 125 26 7998
 Sola 151 46 737 632 164 31 695 629 238 171 17381
 Randaberg 82 22 293 292 68 23 315 297 105 19 8051
 Strand 92 31 146 163 63 25 156 136 99 3 9624
 Rennesøy 19 13 62 40 20 16 84 30 10 76 2627
1995   Menn   Kvinner Begge kjønn Folkemengde
01.01
  Fødte   Døde   Tilflyttet   Fraflyttet   Fødte   Døde   Tilflyttet   Fraflyttet Fødsels-
overskudd
Flytte-
overskudd
  Sandnes 406 185 1313 1293 406 181 1264 1216 446 68 48736
  Stavanger 884 527 3086 3057 817 495 2907 2801 679 135 103590
  Hå 100 56 205 234 104 43 195 259 105 -93 13268
  Klepp 119 46 329 330 117 33 340 343 157 -4 12605
  Time 100 40 291 335 106 29 300 291 137 -35 12687
  Gjesdal 82 22 223 250 76 25 240 234 111 -21 8148
  Sola 170 46 677 723 141 33 648 625 232 -23 17779
  Randaberg 75 15 336 314 74 17 312 294 117 40 8164
  Strand 70 41 133 167 77 32 122 149 74 -61 9728
  Rennesøy 21 11 83 43 16 11 81 48 15 73 2710
1996  Menn  Kvinner Begge kjønn Folkemengde
01.01
 Fødte  Døde  Tilflyttet  Fraflyttet  Fødte  Døde  Tilflyttet  Fraflyttet Fødsels-
overskudd
Flytte-
overskudd
 Sandnes 407 178 1332 1208 408 159 1298 1204 478 218 49247
 Stavanger 955 433 3211 3136 891 464 3036 2798 949 313 104373
 Hå 125 50 200 246 123 40 219 254 158 -81 13280
 Klepp 113 48 306 298 99 30 347 297 134 58 12757
 Time 96 39 282 291 81 39 300 292 99 -1 12793
 Gjesdal 72 24 200 172 67 29 200 194 86 34 8241
 Sola 148 46 724 728 159 40 627 647 221 -24 17990
 Randaberg 85 15 287 312 86 17 305 292 139 -12 8317
 Strand 63 44 133 123 67 25 139 153 61 -4 9740
 Rennesøy 19 16 79 44 20 9 66 49 14 52 2794
1997  Menn  Kvinner Begge kjønn Folkemengde
01.01
 Fødte  Døde  Tilflyttet  Fraflyttet  Fødte  Døde  Tilflyttet  Fraflyttet Fødsels-
overskudd
Flytte-
overskudd
 Sandnes 419 162 1449 1256 402 147 1389 1173 512 409 49940
 Stavanger 910 444 3376 3168 850 461 3178 3005 855 381 105626
 Hå 116 56 223 211 120 48 205 207 132 10 13356
 Klepp 125 37 366 322 119 29 356 288 178 112 12950
 Time 101 45 301 329 102 34 284 299 124 -43 12893
 Gjesdal 74 19 228 183 84 18 221 210 121 56 8360
 Sola 148 55 687 683 152 42 613 632 203 -15 18182
 Randaberg 77 12 318 282 58 17 287 269 106 54 8445
 Strand 58 50 161 153 79 40 148 159 47 -3 9792
 Rennesøy 22 12 72 53 19 12 76 54 17 41 2860
1998 Fødte Døde Fødsels-
overskudd
Tilflyttet Fraflyttet Flytte-
overskudd
    Folkemengde
01.01
I alt Av dette
fra utlandet
I alt Av dette
fra utlandet
 Sandnes 864 341 523 3127 545 2420 257 707     50862
 Stavanger 1677 848 829 6440 2006 6085 1331 355     106858
 Hå 236 96 140 541 101 451 41 90     13498
 Klepp 260 71 189 755 57 643 31 112     13240
 Time 199 92 107 632 61 601 33 31     12973
 Gjesdal 142 70 72 542 48 404 28 138     8534
 Sola 294 92 202 1417 228 1284 204 133     18371
 Randaberg 144 39 105 646 83 613 74 33     8605
 Strand 132 71 61 366 35 294 10 72     9837
 Rennesøy 51 24 27 185 15 111 7 74     2918
Storby-
området
2979 1320 1659 11630 2862 10402 1866 1228     184696
Stavanger-
regionen
3999 1744 2255 14651 3179 12906 2016 1745     245696
Oslo* 7684 5431 2253 30603 8928 30157 6691 446     499693
Bergen* 3193 2048 1145 8904 1937 8191 1272 713     225439
Trondheim* 2145 1308 837 7129 1239 6594 834 535     145778

1999

Folke-
mengde
01.01.99

Endringer 1999

Folke-
mengde
01.01.00

Fødsels-
over-
skudd

Flytte-
over-
skudd

Folke-
tilvekst

 

Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland

Fødte

Døde

Fødsels-
over-
skudd

Innflyttinger Utflyttinger

Flytte-
over-
skudd

Folke-
tilvekst

I alt fra
utlandet
I alt til
utlandet
Sandnes 52077 824 342 482 3178 586 2738 292 440 921 52998 0,9% 0,8% 1,8% Sandnes 294 146 0,6% 0,3%
Stavanger 108019 1730 885 845 6260 1601 6304 1264 -44 799 108818 0,8% -0,0% 0,7% Stavanger 337 -381 0,3% -0,4%
13723 215 81 134 526 167 462 18 64 198 13921 1,0% 0,5% 1,4% 149 -85 1,1% -0,6%
Klepp 13548 241 66 175 763 53 697 32 66 241 13789 1,3% 0,5% 1,8% Klepp 21 45 0,2% 0,3%
Time 13100 210 67 143 669 72 595 42 74 217 13317 1,1% 0,6% 1,7% Time 30 44 0,2% 0,3%

Gjesdal

8747 156 58 98 479 52 408 13 71 164 8911 1,1% 0,8% 1,9% Gjesdal 39 32 0,4% 0,4%
Sola 18706 301 103 198 1380 195 1370 181 10 209 18915 1,1% 0,1% 1,1% Sola 14 -4 0,1% -0,0%
Randaberg 8741 136 35 101 566 52 635 67 -69 32 8773 1,2% -0,8% 0,4% Randaberg -15 -54 -0,2% -0,6%
Strand 9969 168 67 101 370 54 318 20 52 153 10122 1,0% 0,5% 1,5% Strand 34 18 0,3% 0,2%
Rennesøy 3018 44 23 21 213 20 141 5 72 93 3111 0,7% 2,4% 3,1% Rennesøy 15 57 0,5% 1,8%
Storby-
området
187543 2991 1365 1626 11384 2434 11047 1750 337 1961 189504 0,9% 0,2% 1,0% Storby-
området
684 -347 0,4% -0,2%
Stavanger-
regionen
249648 4025 1727 2298 14404 2852 13668 1929 736 3027 252675 0,9% 0,3% 1,2% Stavanger-
regionen
923 -187 0,4% -0,1%
Rogaland 369059 5741 2913 2828 9201 3808 7870 2355 1331 4151 373210 0,8% 0,4% 1,1% Rogaland 1453 -122 0,4% -0,0%
Oslo 502867 7822 5591 2231 32160 8611 29820 6139 2340 4600 507467 0,4% 0,5% 0,9% Oslo 2472 -132 0,5% -0,0%
Bergen 227276 3273 2162 1111 8948 2069 7837 1119 1111 2220 229496 0,5% 0,5% 1,0% Bergen 950 161 0,4% 0,1%
Trondheim 147187 2051 1297 754 7263 1436 6345 849 918 1672 148859 0,5% 0,6% 1,1% Trondheim 587 331 0,4% 0,2%
2000 Folke-
mengde
01.01.00
Endringer 2000 Folke-
mengde
01.01.01
Fødsels-
over-
skudd
Flytte-
over-
skudd
Folke-
tilvekst
  Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Fødte Døde Fødsels-
over-
skudd
Innflyttinger Utflyttinger Flytte-
over-
skudd
Folke-
tilvekst
I alt fra
utlandet
I alt  til
utlandet
Sandnes 52998 814 336 478 3021 363 2635 314 386 862 53860 0,90% 0,73% 1,6% Sandnes 49 337 0,1% 0,6%
Stavanger 108818 1620 898 722 5986 1340 6677 1730 -691 30 108848 0,66% -0,64% 0,0% Stavanger -390 -301 -0,4% -0,3%
13921 218 93 125 551 151 580 62 -29 96 14017 0,89% -0,21% 0,7% 89 -118 0,6% -0,8%
Klepp 13789 226 85 141 715 64 761 36 -46 95 13884 1,02% -0,33% 0,7% Klepp 28 -74 0,2% -0,5%
Time 13317 223 83 140 705 42 661 53 44 184 13501 1,05% 0,33% 1,4% Time -11 55 -0,1% 0,4%
Gjesdal 8911 138 42 96 412 27 429 20 -17 84 8995 1,08% -0,19% 0,9% Gjesdal 7 -24 0,1% -0,3%
Sola 18915 270 79 191 1371 172 1451 283 -80 108 19023 1,01% -0,42% 0,6% Sola -111 31 -0,6% 0,2%
Randaberg 8773 138 57 81 521 39 613 67 -92 -11 8762 0,93% -1,05% -0,1% Randaberg -28 -64 -0,3% -0,7%
Strand 10122 162 93 69 341 34 351 14 -10 60 10182 0,68% -0,10% 0,6% Strand 20 -30 0,2% -0,3%
Rennesøy 3111 51 29 22 190 19 154 26 36 57 3168 0,71% 1,16% 1,8% Rennesøy -7 43 -0,2% 1,4%
Storby-
området
189504 2842 1370 1472 10899 1914 11376 2347 -477 989 190493 0,78% -0,25% 0,5% Storby
-området
-433 -44 -0,2% -0,0%
Stavanger-
regionen
252675 3860 1795 2065 13813 2251 14312 2579 -499 1565 254240 0,82% -0,20% 0,6% Stavanger
-regionen
-328 -171 -0,1% -0,1%
Rogaland 373210 5585 2940 2645 8094 2973 8720 3060 -626 2015 375225 0,71% -0,17% 0,5% Rogaland -87 -539 -0,0% -0,1%
Oslo 507467 7864 5270 2594 31585 8157 32941 7608 -1356 1259 508726 0,50% -0,27% 0,2% Oslo 549 -1905 0,1% -0,4%
Bergen 229496 3269 2195 1074 8862 1719 8479 1213 383 1452 230948 0,46% 0,17% 0,6% Bergen 506 -123 0,2% -0,1%
Trondheim 148859 2123 1252 871 7423 1344 6989 976 434 1307 150166 0,58% 0,29% 0,9% Trondheim 368 66 0,2% 0,0%
2001 Folke-
mengde
01.01.01
Fødte Døde Endringer 2001 Folke-
mengde
01.01.02
Fødsels-
over-
skudd
Flytte-
over-
skudd
Folke-
tilvekst
  Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Fødsels-
over-
skudd
Innflyttinger Utflyttinger Flytte-
over-
skudd
Folke-
tilvekst
I alt fra
utlandet
I alt til
utlandet
Sandnes 53860 826 375 451 3242 408 2625 249 617 1069 54929 0,84% 1,15% 1,98% Sandnes 159 458 0,30% 0,85%
Stavanger 108848 1586 882 704 6335 1483 6165 1275 170 862 109710 0,65% 0,16% 0,79% Stavanger 208 -38 0,19% -0,03%
14017 215 99 116 620 133 551 36 69 186 14203 0,83% 0,49% 1,33% 97 -28 0,69% -0,20%
Klepp 13884 220 66 154 675 38 705 42 -30 125 14009 1,11% -0,22% 0,90% Klepp -4 -26 -0,03% -0,19%
Time 13501 215 83 132 611 71 648 53 -37 92 13593 0,98% -0,27% 0,68% Time 18 -55 0,13% -0,41%
Gjesdal 8995 143 51 92 441 56 429 15 12 109 9104 1,02% 0,13% 1,21% Gjesdal 41 -29 0,46% -0,32%
Sola 19023 259 104 155 1422 210 1372 204 50 208 19231 0,81% 0,26% 1,09% Sola 6 44 0,03% 0,23%
Randaberg 8762 131 37 94 589 56 563 60 26 118 8880 1,07% 0,30% 1,35% Randaberg -4 30 -0,05% 0,34%
Strand 10182 132 96 36 319 27 349 26 -30 6 10188 0,35% -0,29% 0,06% Strand 1 -31 0,01% -0,30%
Rennesøy 3168 60 25 35 174 8 129 9 45 81 3249 1,10% 1,42% 2,56% Rennesøy -1 46 -0,03% 1,45%
Storby-
området
190493 2802 1398 1404 11588 2157 10725 1788 863 2257 192750 0,74% 0,45% 1,18% Storby-
området
369 494 0,19% 0,26%
Stavanger-
regionen
254240 3787 1818 1969 14428 2490 13536 1969 892 2856 257096 0,77% 0,35% 1,12% Stavanger-
regionen
521 371 0,20% 0,15%
Rogaland 375225 5343 2949 2394 8444 3128 8020 2457 424 2843 381375 0,64% 0,11% 0,76% Rogaland 671 -247 0,18% -0,07%
Oslo 508726 7734 5348 2386 33140 8036 31652 7348 1488 3863 512589 0,47% 0,29% 0,76% Oslo 688 800 0,14% 0,16%
Bergen 230948 3092 2093 999 9385 1760 8035 1146 1350 2343 233291 0,43% 0,58% 1,01% Bergen 614 736 0,27% 0,32%
Trondheim 150166 2106 1229 877 7232 1271 6849 1042 383 1242 151408 0,56% 0,26% 0,83% Trondheim 229 154 0,15% 0,10%
Norge 4503436 56882 44981 12521 0 34264 0 26309 7955 20630 4524066 0,28% 0,18% 0,46% Norge 7955 0 0,18% 0,00%
2002 Folke-
mengde
01.01.02
Fødte Døde Endringer 2002 Folke-
mengde
01.01.03
Fødsels-
over-
skudd
Flytte-
over-
skudd
Folke-
til
vekst
  Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland 
Fødsels-
over-
skudd
Innflyttinger Utflyttinger Flytte-
over-
skudd
Folke-
tilvekst
I alt fra
utlandet
I alt til
utlandet
Sandnes 54929 787 369 418 3032 456 2656 294 376 800 55729 0,76 % 0,68 % 1,46 % Sandnes 162 214 0,29% 0,39 %
Stavanger 109710 1579 977 602 6368 1430 5660 1150 708 1297 111007 0,55 % 0,65 % 1,18 % Stavanger 280 428 0,26% 0,39 %
14203 225 111 114 616 132 521 34 95 214 14417 0,80 % 0,67 % 1,51 % 98 -3 0,69% -0,02 %
Klepp 14009 183 85 98 729 67 700 21 29 126 14135 0,70 % 0,21 % 0,90 % Klepp 46 -17 0,33% -0,12 %
Time 13593 208 96 112 747 51 542 32 205 316 13909 0,82 % 1,51 % 2,32 % Time 19 186 0,14% 1,37 %
Gjesdal 9104 130 55 75 424 36 466 28 -42 33 9137 0,82 % -0,46% 0,36 % Gjesdal 8 -50 0,09% -0,55 %
Sola 19231 270 115 155 1459 192 1301 155 158 307 19538 0,81 % 0,82 % 1,60 % Sola 37 121 0,19% 0,63 %
Randaberg 8880 141 39 102 593 64 578 60 15 118 8998 1,15 % 0,17 % 1,33 % Randaberg 4 11 0,05% 0,12 %
Forsand 1055 20 13 7 62 7 48 0 14 21 1076 0,66 % 1,33 % 1,99 % Forsand 7 7 0,66% 0,66 %
Strand 10188 135 82 53 368 43 312 25 56 110 10298 0,52 % 0,55 % 1,08 % Strand 18 38 0,18% 0,37 %
Finnøy 2822 35 30 5 80 13 105 4 -25 -16 2806 0,18 % -0,89% -0,57% Finnøy 9 -34 0,32% -1,20 %
Rennesøy 3249 46 27 19 145 12 153 9 -8 12 3261 0,58 % -0,25% 0,37 % Rennesøy 3 -11 0,09% -0,34 %
Kvitsøy 520 4 9 -5 39 5 35 1 4 -1 519 -0,96% 0,77 % -0,19% Kvitsøy 4 0 0,77% 0,00 %
Storby-
området
192750 2777 1500 1277 11452 2142 10195 1659 1257 2522 195272 0,66 % 0,65 % 1,31 % Storby-
området
483 774 0,25% 0,40 %
Stavanger-
regionen
261493 3763 2008 1755 14662 2508 13077 1813 1585 3337 264830 0,67 % 0,61 % 1,28 % Stavanger-
regionen
695 890 0,27% 0,34 %
Rogaland 381375 5232 3137 2095 8605 3144 7065 2171 1540 3645 385020 0,55 % 0,40 % 0,96 % Rogaland 973 567 0,26% 0,15 %
Oslo 512589 7813 5331 2482 32055 9624 29865 6014 2190 4812 517401 0,48 % 0,43 % 0,94 % Oslo 3610 -1420 0,70% -0,28 %
Bergen 233291 3194 2206 988 9233 2018 8140 1097 1093 2132 235423 0,42 % 0,47 % 0,91 % Bergen 921 172 0,39% 0,07 %
Trondheim 151408 2069 1363 706 7276 1482 6697 842 579 1291 152699 0,47 % 0,38 % 0,85 % Trondheim 640 -61 0,42% -0,04 %
Norge 4524066 55445 44711 10734 0 40122 0 22948 17174 28186 4552252 0,24 % 0,38 % 0,62 % Norge 17174 0 0,38% 0,00 %
2003 Folke-
mengde
01.01.03
Fødte Døde Endringer 2003 Folke-
mengde
01.01.04
Fødsels-
over-
skudd
Flytte-
over-
skudd
Folke-
tilvekst
  Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Fødsels-
over-
skudd
Innflyttinger Utflyttinger Flytte-
over-
skudd
Folke-
tilvekst
I alt fra
utlandet
I alt til
utlandet
Sandnes 55729 829 371 458 3085 402 2621 231 464 939 56668 0,82 % 0,83 % 1,68 % Sandnes 171 293 0,31 % 0,53 %
Stavanger 111007 1636 878 758 6328 1329 5658 1136 670 1398 112405 0,68 % 0,60 % 1,26 % Stavanger 193 477 0,17 % 0,43 %
14417 223 114 109 545 129 502 51 43 153 14570 0,76 % 0,30 % 1,06 % 78 -35 0,54 % -0,24%
Klepp 14135 221 65 156 773 80 750 50 23 178 14313 1,10 % 0,16 % 1,26 % Klepp 30 -7 0,21 % -0,05%
Time 13909 201 73 128 745 45 606 22 139 268 14177 0,92 % 1,00 % 1,93 % Time 23 116 0,17 % 0,83 %
Gjesdal 9137 138 52 86 469 70 444 19 25 111 9248 0,94 % 0,27 % 1,21 % Gjesdal 51 -26 0,56 % -0,28%
Sola 19538 254 109 145 1275 169 1394 231 -119 17 19555 0,74 % -0,61% 0,09 % Sola -62 -57 -0,32% -0,29%
Randaberg 8998 114 44 70 521 58 512 43 9 78 9076 0,78 % 0,10 % 0,87 % Randaberg 15 -6 0,17 % -0,07%
Forsand 1076 17 14 3 63 4 73 5 -10 -7 1069 0,28 % -0,93% -0,65% Forsand -1 -9 -0,09% -0,84%
Strand 10298 137 86 51 298 44 324 23 -26 30 10328 0,50 % -0,25% 0,29 % Strand 21 -47 0,20 % -0,46%
Finnøy 2806 31 37 -6 107 13 98 10 9 3 2809 -0,21% 0,32 % 0,11 % Finnøy 3 6 0,11 % 0,21 %
Rennesøy 3261 43 24 19 163 10 133 12 30 48 3309 0,58 % 0,92 % 1,47 % Rennesøy -2 32 -0,06% 0,98 %
Kvitsøy 519 4 4 0 19 4 30 1 -11 -11 508 0,00 % -2,12% -2,12% Kvitsøy 3 -14 0,58 % -2,70%
Storby-
området
195272 2833 1402 1431 11209 1958 10185 1641 1024 2432 197704 0,73 % 0,52 % 1,25 % Storby-
området
317 707 0,16 % 0,36 %
Stavanger-
regionen
264830 3848 1871 1977 14391 2357 13145 1834 1246 3205 268035 0,74 % 0,46 % 1,20 % Stavanger-
regionen
337 679 0,13 % 0,25 %
Rogaland 385020 5405 2934 2471 19323 3156 17945 2158 1378 3828 388848 0,64 % 0,36 % 0,99 % Rogaland 998 380 0,26 % 0,10 %
Oslo 517401 8258 4994 3264 30782 7954 29568 7091 1214 4485 521886 0,63 % 0,23 % 0,87 % Oslo 863 351 0,17 % 0,07 %
Bergen 235423 3186 2067 1119 9310 1932 8439 1310 871 2007 237430 0,48 % 0,37 % 0,85 % Bergen 622 249 0,26 % 0,11 %
Trondheim 152699 2053 1291 762 7493 1183 6610 1037 883 1652 154351 0,50 % 0,58 % 1,08 % Trondheim 146 737 0,10 % 0,48 %
Norge 4552252 56458 42478 13980 0 35957 0 24672 11285 25205 4577457 0,31 % 0,25 % 0,55 % Norge 11285 0 0,25 % 0,00 %
2004 Folke-
mengde
01.01.04
Fødte Døde Endringer 2004 Folke-
mengde
01.01.05
Fødsels-
over-
skudd
Flytte-
over-
skudd
Folke-
tilvekst
  Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Fødsels-
over-
skudd
Innflyttinger Utflyttinger Flytte-
over-
skudd
Folke-
tilvekst
I alt fra
utlandet
I alt til
utlandet
Sandnes 56668 844 375 469 3060 456 2565 192 495 950 57618 0,83 % 0,87 % 1,68 % Sandnes 264 231 0,47 % 0,41 %
Stavanger 112405 1689 894 795 6292 1381 5505 1069 787 1586 113991 0,71 % 0,70 % 1,41 % Stavanger 312 475 0,28 % 0,42 %
14570 244 99 145 540 112 472 18 68 214 14784 1,00 % 0,47 % 1,47 % 94 -26 0,65 % -0,18%
Klepp 14313 196 72 124 809 57 712 36 97 223 14536 0,87 % 0,68 % 1,56 % Klepp 21 76 0,15 % 0,53 %
Time 14177 200 73 127 808 60 695 22 113 284 14461 0,90 % 0,80 % 2,00 % Time 38 75 0,27 % 0,53 %
Gjesdal 9248 107 46 61 408 41 443 26 -35 25 9273 0,66 % -0,38% 0,27 % Gjesdal 15 -50 0,16 % -0,54%
Sola 19555 293 102 191 1413 224 1323 157 90 277 19832 0,98 % 0,46 % 1,42 % Sola 67 23 0,34 % 0,12 %
Randaberg 9076 116 43 73 460 59 512 38 -52 23 9099 0,80 % -0,57% 0,25 % Randaberg 21 -73 0,23 % -0,80%
Forsand 1069 18 8 10 56 0 35 3 21 33 1102 0,94 % 1,96 % 3,09 % Forsand -3 24 -0,28% 2,25 %
Strand 10328 159 73 86 312 38 284 17 28 113 10441 0,83 % 0,27 % 1,09 % Strand 21 7 0,20 % 0,07 %
Finnøy 2809 28 24 4 91 11 131 0 -40 -37 2772 0,14 % -1,42% -1,32% Finnøy 11 -51 0,39 % -1,82%
Rennesøy 3309 49 30 19 162 18 140 3 22 41 3350 0,57 % 0,66 % 1,24 % Rennesøy 15 7 0,45 % 0,21 %
Kvitsøy 508 10 6 4 28 0 31 3 -3 3 511 0,79 % -0,59% 0,59 % Kvitsøy -3 0 -0,59% 0,00 %
Storby-
området
197704 2942 1414 1528 11225 2120 9905 1456 1320 2836 200540 0,77 % 0,67 % 1,43 % Storby-
området
664 656 0,34 % 0,33 %
Stavanger-
regionen
268035 3953 1845 2108 14439 2457 12848 1584 1591 3735 271770 0,79 % 0,59 % 1,39 % Stavanger-
regionen
873 718 0,33 % 0,27 %
Rogaland 388848 5396 2847 2549 8466 3204 6700 1887 1766 4256 393104 0,66 % 0,45 % 1,09 % Rogaland 1317 449 0,34 % 0,12 %
Oslo 521886 8663 4854 3809 32674 8479 28845 6924 3829 7960 529846 0,73 % 0,73 % 1,53 % Oslo 1555 2274 0,30 % 0,44 %
Bergen 237430 3294 1998 1296 9540 2004 9099 1637 441 1779 239209 0,55 % 0,19 % 0,75 % Bergen 367 74 0,15 % 0,03 %
Trondheim 154351 2160 1229 931 7577 1418 6666 915 911 1810 156161 0,60 % 0,59 % 1,17 % Trondheim 503 408 0,33 % 0,26 %
Norge 4577457 56951 41200 15751 0 36482 0 23271 13211 28906 4606363 0,34 % 0,29 % 0,63 % Norge 13211 0 0,29 % 0,00 %
2005 Folke-
mengde
01.01.05
Fødte Døde Endringer 2005 Folke-
mengde
01.01.06
Fødsels-
over-
skudd
Flytte-
over-
skudd
Folke-
tilvekst
  Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Fødsels-
over-
skudd
Innflyttinger Utflyttinger Flytte-
over-
skudd
Folke-
tilvekst
I alt fra
utlandet
I alt til
utlandet
Sandnes 57618 880 361 519 3404 475 2588 173 816 1329 58947 0,90 % 1,42 % 2,31 % Sandnes 302 514 0,52% 0,89 %
Stavanger 113991 1689 870 819 6327 1600 5995 926 332 1166 115157 0,72 % 0,29 % 1,02 % Stavanger 674 -342 0,59% -0,30%
14784 223 93 130 512 85 543 36 -31 99 14883 0,88 % -0,21% 0,67 % 49 -80 0,33% -0,54%
Klepp 14536 209 67 142 849 88 690 53 159 296 14832 0,98 % 1,09 % 2,04 % Klepp 35 124 0,24% 0,85 %
Time 14461 211 85 126 874 97 656 23 218 346 14807 0,87 % 1,51 % 2,39 % Time 74 144 0,51% 1,00 %
Gjesdal 9273 131 54 77 467 52 392 8 75 153 9426 0,83 % 0,81 % 1,65 % Gjesdal 44 31 0,47% 0,33 %
Sola 19832 262 87 175 1511 280 1379 186 132 306 20138 0,88 % 0,67 % 1,54 % Sola 94 38 0,47% 0,19 %
Randaberg 9099 118 43 75 602 92 467 27 135 205 9304 0,82 % 1,48 % 2,25 % Randaberg 65 70 0,71% 0,77 %
Forsand 1102 10 12 -2 43 1 52 0 -9 -10 1092 -0,18% -0,82% -0,91% Forsand 1 -10 0,09% -0,91%
Strand 10441 137 79 58 333 35 266 14 67 125 10566 0,56 % 0,64 % 1,20 % Strand 21 46 0,20% 0,44 %
Hjelmeland 2736 27 45 -18 109 20 107 10 2 -13 2723 -0,66% 0,07 % -0,48% Hjelmeland 10 -8 0,37% -0,29%
Finnøy 2772 29 27 2 95 20 140 6 -45 -43 2729 0,07 % -1,62% -1,55% Finnøy 14 -59 0,51% -2,13%
Rennesøy 3350 41 30 11 181 16 124 6 57 62 3412 0,33 % 1,70 % 1,85 % Rennesøy 10 47 0,30% 1,40 %
Kvitsøy 511 4 5 -1 29 3 17 1 12 10 521 -0,20% 2,35 % 1,96 % Kvitsøy 2 10 0,39% 1,96 %
Storby-
området
200540 2949 1361 1588 11844 2447 10429 1312 1415 3006 203546 0,79 % 0,71 % 1,50 % Storby-
området
1135 280 0,57% 0,14 %
Stavanger-
regionen
271770 3971 1858 2113 15336 2864 13416 1469 1920 4044 278537 0,78 % 0,71 % 1,49 % Stavanger-
regionen
1395 525 0,51% 0,19 %
Rogaland 393104 5449 2868 2581 9022 3547 7100 1786 1922 4490 397594 0,66 % 0,49 % 1,14 % Rogaland 1761 161 0,45% 0,04 %
Oslo 529846 8969 4724 4245 33359 9527 29004 6526 4355 8565 538411 0,80 % 0,82 % 1,62 % Oslo 3001 1354 0,57% 0,26 %
Bergen 239209 3363 1906 1457 10472 2462 8975 1275 1497 2949 242158 0,61 % 0,63 % 1,23 % Bergen 1187 310 0,50% 0,13 %
Trondheim 156161 2207 1293 914 8553 1685 6983 1031 1570 2452 158613 0,59 % 1,01 % 1,57 % Trondheim 654 916 0,42% 0,59 %
Norge 4606363 56756 41232 15524 0 40148 0 21709 18439 33856 4640219 0,34 % 0,40 % 0,73 % Norge 18439 0 0,40% 0,00 %
2006 Folke-
mengde
01.01.06
Fødte Døde Endringer 2006 Folke-
mengde
01.01.07
Fødsels-
over-
skudd
Flytte-
over-
skudd
Folke-
tilvekst
  Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Fødsels-
over-
skudd
Innflyttinger Utflyttinger Flytte-
over-
skudd
Folke-
tilvekst
I alt fra
utlandet
I alt til
utlandet
Sandnes 58947 934 382 552 3726 595 2719 177 1007 1560 60507 0,94 % 1,71 % 2,65 % Sandnes 418 589 0,71% 1,00%
Stavanger 115157 1858 863 995 7269 2255 6101 834 1168 2158 117315 0,86 % 1,01 % 1,87 % Stavanger 1421 -253 1,23% -0,22%
14883 232 102 130 614 98 553 35 61 189 15072 0,87 % 0,41 % 1,27 % 63 -2 0,42% -0,01%
Klepp 14832 227 82 145 952 129 657 44 295 439 15271 0,98 % 1,99 % 2,96 % Klepp 85 210 0,57% 1,42 %
Time 14807 206 91 115 850 107 725 43 125 241 15048 0,78 % 0,84 % 1,63 % Time 64 61 0,43% 0,41 %
Gjesdal 9426 139 47 92 511 52 407 20 104 195 9621 0,98 % 1,10 % 2,07 % Gjesdal 32 72 0,34% 0,76 %
Sola 20138 293 89 204 1643 315 1323 123 320 528 20666 1,01 % 1,59 % 2,62 % Sola 192 128 0,95% 0,64 %
Randaberg 9304 132 42 90 580 59 472 37 108 197 9501 0,97 % 1,16 % 2,12 % Randaberg 22 86 0,24% 0,92 %
Forsand 1092 13 11 2 51 2 43 0 8 11 1103 0,18 % 0,73 % 1,01 % Forsand 2 6 0,18% 0,55 %
Strand 10566 145 78 67 347 42 330 19 17 88 10654 0,63 % 0,16 % 0,83 % Strand 23 -6 0,22% -0,06%
Hjelmeland 2723 35 29 6 96 30 118 6 -22 -16 2707 0,22 % -0,81% -0,59% Hjelmeland 24 -46 0,88% -1,69%
Finnøy 2729 24 33 -9 94 10 141 8 -47 -57 2672 -0,33% -1,72% -2,09% Finnøy 2 -49 0,07% -1,80%
Rennesøy 3412 57 21 36 204 22 127 7 77 114 3526 1,06 % 2,26 % 3,34 % Rennesøy 15 62 0,44% 1,82 %
Kvitsøy 521 4 5 -1 28 2 21 1 7 6 527 -0,19% 1,34 % 1,15 % Kvitsøy 1 6 0,19% 1,15 %
Storby-
området
203546 3217 1376 1841 13218 3224 10615 1171 2603 4443 207989 0,90 % 1,28 % 2,18 % Storby-
området
2053 550 1,01% 0,27 %
Stavanger-
regionen
278537 4299 1875 2424 16965 3718 13737 1354 3228 5653 284190 0,87 % 1,16 % 2,03 % Stavanger-
regionen
2364 864 0,85% 0,31 %
Rogaland 397594 5845 2908 2937 11080 4933 7047 1604 4033 6972 404566 0,74 % 1,01 % 1,75 % Rogaland 3329 704 0,84% 0,18 %
Oslo 538411 9410 4674 4736 36675 10773 30830 6768 5845 10206 548617 0,88 % 1,09 % 1,90 % Oslo 4005 1840 0,74% 0,34 %
Bergen 242158 3350 2014 1336 11192 2898 10082 1620 1110 2462 244620 0,55 % 0,46 % 1,02 % Bergen 1278 -168 0,53% -0,07%
Trondheim 158613 2267 1301 966 9645 1879 7462 945 2183 3117 161730 0,61 % 1,38 % 1,97 % Trondheim 934 1249 0,59% 0,79 %
Norge 4640219 58545 41253 17292 0 45776 0 22053 23723 40915 4681134 0,37 % 0,51 % 0,88 % Norge 23723 0 0,51% 0,00 %
2007 Folke-
mengde
01.01.07
Fødte Døde Endringer 2007 Folke-
mengde
01.01.08
Fødsels-
over-
skudd
Flytte-
over-
skudd
Folke-
tilvekst
  Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Fødsels-
over-
skudd
Innflyttinger Utflyttinger Flytte-
over-
skudd
Folke-
tilvekst
I alt fra
utlandet
I alt til
utlandet
Sandnes 60507 932 364 568 4 157 1 055 3 203 196 954 1530 62 037 0,94 % 1,58 % 2,53 % Sandnes 859 95 1,42 % 0,16%
Stavanger 117315 1 782 882 900 8 133 2 961 6 767 921 1366 2271 119 586 0,77 % 1,16 % 1,94 % Stavanger 2040 -674 1,74 % -0,57%
15072 249 95 154 784 214 571 42 213 366 15 438 1,02 % 1,41 % 2,43 % 172 41 1,14 % 0,27%
Klepp 15271 240 78 162 1 115 175 705 40 410 568 15 839 1,06 % 2,68 % 3,72 % Klepp 135 275 0,88 % 1,80%
Time 15048 244 96 148 1 021 131 758 52 263 411 15 459 0,98 % 1,75 % 2,73 % Time 79 184 0,52 % 1,22%
Gjesdal 9621 124 60 64 510 110 464 15 46 108 9 729 0,67 % 0,48 % 1,12 % Gjesdal 95 -49 0,99 % -0,51%
Sola 20666 296 106 190 2 033 428 1 444 143 589 780 21 446 0,92 % 2,85 % 3,77 % Sola 285 304 1,38 % 1,47%
Randaberg 9501 124 52 72 617 102 568 43 49 121 9 622 0,76 % 0,52 % 1,27 % Randaberg 59 -10 0,62 % -0,11%
Forsand 1103 16 9 7 54 5 49 6 5 13 1 116 0,63 % 0,45 % 1,18 % Forsand -1 6 -0,09% 0,54%
Strand 10654 151 87 64 478 86 307 22 171 240 10 894 0,60 % 1,61 % 2,25 % Strand 64 107 0,60 % 1,00%
Hjelmeland 2707 29 39 -10 139 43 159 19 -20 -29 2 678 -0,37% -0,74% -1,07% Hjelmeland 24 -44 0,89 % -1,63%
Finnøy 2672 33 27 6 143 28 110 4 33 39 2 711 0,22 % 1,24 % 1,46 % Finnøy 24 9 0,90 % 0,34%
Rennesøy 3526 52 21 31 316 46 112 12 204 235 3 761 0,88 % 5,79 % 6,66 % Rennesøy 34 170 0,96 % 4,82%
Kvitsøy 527 6 3 3 31 5 23 1 8 11 538 0,57 % 1,52 % 2,09 % Kvitsøy 4 4 0,76 % 0,76%
Storby-
området
207989 3134 1404 1730 14940 4546 11982 1303 2958 4702 212691 0,83 % 1,42 % 2,26 % Storby-
området
3243 -285 1,56 % -0,14%
Stavanger-
regionen
284190 4 278 1919 2359 19531 5389 15240 1516 4291 6664 290 854 0,83 % 1,51 % 2,34 % Stavanger-
regionen
3873 418 1,36 % 0,15%
Rogaland 404566 5 761 3 007 2754 13085 6 969 7 732 1 787 5353 8121 412 687 0,68 % 1,32 % 2,01 % Rogaland 5182 171 1,28 % 0,04%
Oslo 548617 9 444 4 565 4879 39963 13 671 32922 6 781 7041 11867 560 484 0,89 % 1,28 % 2,16 % Oslo 6890 151 1,26 % 0,03%
Bergen 244620 3 371 2 009 1362 12144 3 693 10372 1 257 1772 3126 247 746 0,56 % 0,72 % 1,28 % Bergen 2436 -664 1,00 % -0,27%
Trondheim 161730 2 271 1 274 997 10305 2 363 7 843 926 2462 3461 165 191 0,62 % 1,52 % 2,14 % Trondheim 1437 1025 0,89 % 0,63%
Norge 4681134 58459 41954 16505 0 61 774 0 22 122 39652 56037 4737171 0,35 % 0,85 % 1,20 % Norge 39652 0 0,85 % 0,00%
2008 Folke-mengde 01.01.08 Fødte Døde Endringer 2008 Folke-mengde 01.01.09 Fødsels-
over-
skudd
Flytte-
over-
skudd
Folke-tilvekst Flytte-
over-
skudd utland
Flytte-
over-
skudd innland
Flytte-
over-
skudd utland
Flytte-
over-
skudd innland
Fødsels-
over-
skudd
Innflyttinger Utflyttinger Flytte-
over-
skudd
Folke-tilvekst
I alt fra utlandet I alt til utlandet
Sandnes 62037 1006 368 638 4065 1088 3307 299 758 1394 63431 1,03 % 1,22 % 2,25 % Sandnes 789 -31 1,27% -0,05%
Stavanger 119586 1807 859 948 8191 3019 7083 1333 1108 2024 121610 0,79 % 0,93 % 1,69 % Stavanger 1686 -578 1,41% -0,48%
15438 271 92 179 892 264 560 42 332 511 15949 1,16 % 2,15 % 3,31 % 222 110 1,44% 0,71%
Klepp 15839 239 85 154 1186 214 829 40 357 511 16350 0,97 % 2,25 % 3,23 % Klepp 174 183 1,10% 1,16%
Time 15459 264 85 179 980 142 790 46 190 377 15836 1,16 % 1,23 % 2,44 % Time 96 94 0,62% 0,61%
Gjesdal 9729 157 56 101 537 95 401 18 136 240 9969 1,04 % 1,40 % 2,47 % Gjesdal 77 59 0,79% 0,61%
Sola 21446 332 115 217 1950 432 1539 135 411 630 22076 1,01 % 1,92 % 2,94 % Sola 297 114 1,38% 0,53%
Randaberg 9622 132 43 89 676 102 523 38 153 245 9867 0,92 % 1,59 % 2,55 % Randaberg 64 89 0,67% 0,92%
Forsand 1116 9 11 -2 59 8 40 1 19 18 1134 -0,18% 1,70 % 1,61 % Forsand 7 12 0,63% 1,08%
Strand 10894 149 86 63 395 94 311 11 84 151 11045 0,58 % 0,77 % 1,39 % Strand 83 1 0,76% 0,01%
Hjelmeland 2678 32 24 8 130 42 118 9 12 23 2701 0,30 % 0,45 % 0,86 % Hjelmeland 33 -21 1,23% -0,78%
Finnøy 2711 30 27 3 203 91 130 9 73 79 2790 0,11 % 2,69 % 2,91 % Finnøy 82 -9 3,02% -0,33%
Rennesøy 3761 46 19 27 243 43 142 9 101 127 3888 0,72 % 2,69 % 3,38 % Rennesøy 34 67 0,90% 1,78%
Kvitsøy 538 6 2 4 18 3 19 3 -1 4 542 0,74 % -0,19% 0,74 % Kvitsøy 0 -1 0,00% -0,19%
Storby-
området
212691 3277 1385 1892 14882 4641 12452 1805 2430 4293 216984 0,89 % 1,14 % 2,02 % Storby-området 2836 -406 1,33% -0,19%
Stavanger-
regionen
290854 4 480 1872 2608 19525 5637 15792 1993 3733 6334 297188 0,90 % 1,28 % 2,18 % Stavanger-regionen 3644 89 1,25% 0,03%
Rogaland 412687 6057 2936 3121 13121 7222 8363 2349 4758 7887 420574 0,76 % 1,15 % 1,91 % Rogaland 4873 -115 1,18% -0,03%
Oslo 560484 9948 4553 5395 40764 16617 31032 6594 9732 14991 575475 0,96 % 1,74 % 2,67 % Oslo 10023 -291 1,79% -0,05%
Bergen 247746 3459 2043 1416 12061 3740 9199 1225 2862 4305 252051 0,57 % 1,16 % 1,74 % Bergen 2515 347 1,02% 0,14%
Trondheim 165191 2457 1224 1233 9834 2499 8005 1292 1829 3066 168257 0,75 % 1,11 % 1,86 % Trondheim 1207 622 0,73% 0,38%
Norge 4737171 60497 41712 18785 0 66961 0 23615 43346 62081 4799252 0,40 % 0,92 % 1,31 % Norge 43346 0 0,92% 0,00%
2009 Folke-mengde 01.01.09 Fødte Døde Endringer 2009 Folke-mengde 01.01.10 Fødsels-over-skudd Flytte-over-skudd Folke-tilvekst Flytte-over-skudd utland Flytte-over-skudd innland Flytte-over-
skudd utland
Flytte-over-skudd innland
Fødsels-over-skudd Innflyttinger Utflyttinger Flytte-over-skudd Folke-tilvekst
I alt fra utlandet I alt til utlandet
Sandnes 63431 963 367 596 4 072 1 005 3 431 281 641 1 240 64 671 0,94% 1,01% 1,95% Sandnes 724 -83 1,14% -0,13%
Stavanger 121610 1 847 843 1004 8 052 2 971 6 798 1 391 1254 2 240 123 850 0,83% 1,03% 1,84% Stavanger 1580 -326 1,30% -0,27%
15949 291 98 193 813 260 613 39 200 393 16 342 1,21% 1,25% 2,46% 221 -21 1,39% -0,13%
Klepp 16350 292 81 211 1 217 240 860 48 357 568 16 918 1,29% 2,18% 3,47% Klepp 192 165 1,17% 1,01%
Time 15836 247 90 157 940 175 855 43 85 241 16 077 0,99% 0,54% 1,52% Time 132 -47 0,83% -0,30%
Gjesdal 9969 161 60 101 565 106 430 22 135 239 10 208 1,01% 1,35% 2,40% Gjesdal 84 51 0,84% 0,51%
Sola 22076 357 112 245 2 068 442 1 562 172 506 755 22 831 1,11% 2,29% 3,42% Sola 270 236 1,22% 1,07%
Randaberg 9867 131 51 80 619 115 571 36 48 130 9 997 0,81% 0,49% 1,32% Randaberg 79 -31 0,80% -0,31%
Forsand 1134 18 10 8 62 9 59 2 3 15 1 149 0,71% 0,26% 1,32% Forsand 7 -4 0,62% -0,35%
Strand 11045 158 81 77 433 101 348 15 85 161 11 206 0,70% 0,77% 1,46% Strand 86 -1 0,78% -0,01%
Hjelmeland 2701 41 28 13 156 70 127 9 29 43 2 744 0,48% 1,07% 1,59% Hjelmeland 61 -32 2,26% -1,18%
Finnøy 2790 38 32 6 176 58 148 10 28 34 2 824 0,22% 1,00% 1,22% Finnøy 48 -20 1,72% -0,72%
Rennesøy 3888 76 24 52 274 74 184 11 90 147 4 035 1,34% 2,31% 3,78% Rennesøy 63 27 1,62% 0,69%
Kvitsøy 542 7 12 -5 20 6 29 1 -9 -15 527 -0,92% -1,7% -2,8% Kvitsøy 5 -14 0,92% -2,58%
Storby-området 216984 3298 1373 1925 14811 4533 12362 1880 2449 4365 221349 0,89% 1,13% 2,01% Storby-området 2653 -204 1,22% -0,09%
Stavanger-regionen 297188 4 627 1889 2738 19467 5632 16015 2080 3452 6191 303379 0,92% 1,16% 2,08% Stavanger-regionen 3552 -100 1,20% -0,03%
Rogaland 420574 6 263 2 932 3331 12 421 6 854 8 383 2 620 4038 7 373 427 947 0,79% 0,96% 1,75% Rogaland 4234 -196 1,01% -0,05%
Oslo 575475 10254 4 383 5871 38 784 14 455 33 197 8 248 5587 11 385 586 860 1,02% 0,97% 1,98% Oslo 6207 -620 1,08% -0,11%
Bergen 252051 3 517 1 944 1573 12 620 3 848 9 646 1 779 2974 4 549 256 600 0,62% 1,18% 1,80% Bergen 2069 905 0,82% 0,36%
Trondheim 168257 2 492 1 213 1279 9 558 2 411 8 155 1 041 1403 2 679 170 936 0,76% 0,83% 1,59% Trondheim 1370 33 0,81% 0,02%
Norge 4799252 61807 41449 20358            . 65186            . 26549 38637 58947 4858199 0,42% 0,81% 1,23% Norge 38637 0 0,81% 0,00%
2010 Folke-mengde 01.01.10 Fødte Døde Endringer 2010 Folke-mengde 01.01.11 Fødsels-over-skudd Flytte-over-skudd Folke-tilvekst Flytte-over-skudd utland Flytte-over-skudd innland Flytte-overskudd utland Flytte-over-skudd innland
Fødsels-over-skudd Innflyttinger Utflyttinger Flytte-over-skudd Folke-tilvekst
I alt fra utlandet I alt til utlandet
Sandnes 64671 1031 368 663 4483 1084 3570 390 913 1574 66245 1,03% 1,41% 2,43% Sandnes 694 219 1,07% 0,34%
Stavanger 123850 1924 892 1032 8759 3496 7603 1617 1156 2171 126021 0,83% 0,93% 1,75% Stavanger 1879 -723 1,52% -0,58%
16342 283 94 189 967 377 675 52 292 480 16822 1,16% 1,79% 2,94% 325 -33 1,99% -0,20%
Klepp 16918 266 73 193 1278 266 990 61 288 479 17397 1,14% 1,70% 2,83% Klepp 205 83 1,21% 0,49%
Time 16077 273 102 171 1042 138 843 70 199 373 16450 1,06% 1,24% 2,32% Time 68 131 0,42% 0,81%
Gjesdal 10208 182 47 135 676 123 511 22 165 300 10508 1,32% 1,62% 2,94% Gjesdal 101 64 0,99% 0,63%
Sola 22831 366 142 224 2039 420 1747 229 292 519 23350 0,98% 1,28% 2,27% Sola 191 101 0,84% 0,44%
Randaberg 9997 128 48 80 657 100 672 39 -15 64 10061 0,80% -0,2% 0,64% Randaberg 61 -76 0,61% -0,76%
Forsand 1149 16 7 9 62 10 54 0 8 17 1166 0,78% 0,70% 1,48% Forsand 10 -2 0,87% -0,17%
Strand 11206 179 98 81 515 135 421 38 94 173 11379 0,72% 0,84% 1,54% Strand 97 -3 0,87% -0,03%
Hjelmeland 2744 47 29 18 198 83 148 10 50 70 2814 0,66% 1,82% 2,55% Hjelmeland 73 -23 2,66% -0,84%
Finnøy 2824 33 27 6 205 83 118 8 87 95 2919 0,21% 3,08% 3,36% Finnøy 75 12 2,66% 0,42%
Rennesøy 4035 69 31 38 329 78 203 23 126 167 4202 0,94% 3,12% 4,14% Rennesøy 55 71 1,36% 1,76%
Kvitsøy 527 5 7 -2 22 7 19 1 3 1 528 -0,38% 0,57% 0,19% Kvitsøy 6 -3 1,14% -0,57%
Storby-området 221349 3449 1450 1999 15938 5100 13592 2275 2346 4328 225677 0,90% 1,06% 1,96% Storby-området 2825 -479 1,28% -0,22%
Stavanger-regionen 303379 4802 1965 2837 21232 6400 17574 2560 3658 6483 309862 0,94% 1,21% 2,14% Stavanger-regionen 3840 -182 1,27% -0,06%
Rogaland 427947 6473 3061 3412 14039 7934 9294 3006 4745 8140 436087 0,80% 1,11% 1,90% Rogaland 4928 -183 1,15% -0,04%
Oslo 586860 10267 4308 5959 43241 17178 36706 9677 6535 12370 599230 1,02% 1,11% 2,11% Oslo 7501 -966 1,28% -0,16%
Bergen 256600 3547 2031 1516 13057 4386 10773 1702 2284 3792 260392 0,59% 0,89% 1,48% Bergen 2684 -400 1,05% -0,16%
Trondheim 170936 2503 1245 1258 10391 2660 9078 1416 1313 2550 173486 0,74% 0,77% 1,49% Trondheim 1244 69 0,73% 0,04%
Norge 4858199 61442 41499 19943 0 73852 0 31506 42346 62106 4920305 0,41% 0,87% 1,28% Norge 42346 0 0,87% 0,00%
2011 Folke-mengde 01.01.11 Fødte Døde Endringer 2011 Folke-mengde 01.01.12 Fødsels-over-skudd Flytte-over-skudd Folke-tilvekst Flytte-over-skudd utland Flytte-over-skudd innland Flytte-overskudd utland Flytte-over-skudd innland
Fødsels-over-skudd Innflyttinger Utflyttinger Flytte-over-skudd Folke-tilvekst
I alt fra utlandet I alt til utlandet
Sandnes 66245 1021 414 607 4825 1116 3843 521 982 1569 67814 0,92% 1,48% 2,37% Sandnes 595 387 0,90% 0,58%
Stavanger 126021 1872 886 986 9198 3461 8697 1969 501 1485 127506 0,78% 0,40% 1,18% Stavanger 1492 -991 1,18% -0,79%
16822 311 104 207 1077 336 855 66 222 422 17244 1,23% 1,32% 2,51% 270 -48 1,61% -0,29%
Klepp 17397 268 89 179 1240 256 1066 75 174 349 17746 1,03% 1,00% 2,01% Klepp 181 -7 1,04% -0,04%
Time 16450 258 108 150 1076 106 905 58 171 319 16769 0,91% 1,04% 1,94% Time 48 123 0,29% 0,75%
Gjesdal 10508 175 48 127 754 152 603 38 151 270 10778 1,21% 1,44% 2,57% Gjesdal 114 37 1,08% 0,35%
Sola 23350 332 115 217 2272 427 1958 273 314 527 23877 0,93% 1,34% 2,26% Sola 154 160 0,66% 0,69%
Randaberg 10061 116 57 59 831 100 685 49 146 204 10265 0,59% 1,45% 2,03% Randaberg 51 95 0,51% 0,94%
Forsand 1166 16 9 7 69 10 52 0 17 24 1190 0,60% 1,46% 2,06% Forsand 10 7 0,86% 0,60%
Strand 11379 154 78 76 465 119 386 34 79 154 11533 0,67% 0,69% 1,35% Strand 85 -6 0,75% -0,05%
Hjelmeland 2814 25 29 -4 151 49 154 16 -3 -7 2807 -0,14% -0,11% -0,25% Hjelmeland 33 -36 1,17% -1,28%
Finnøy 2919 38 19 19 145 37 129 26 16 36 2955 0,65% 0,55% 1,23% Finnøy 11 5 0,38% 0,17%
Rennesøy 4202 68 26 42 388 60 249 32 139 186 4388 1,00% 3,31% 4,43% Rennesøy 28 111 0,67% 2,64%
Kvitsøy 528 2 6 -4 17 3 22 2 -5 -9 519 -0,76% -0,95% -1,70% Kvitsøy 1 -6 0,19% -1,14%
Storby-området 225677 3341 1472 1869 17126 5104 15183 2812 1943 3785 229462 0,83% 0,86% 1,68% Storby-området 2292 -349 1,02% -0,15%
Stavanger-regionen 309862 4656 1988 2668 22508 6232 19604 3159 2904 5529 315391 0,86% 0,94% 1,78% Stavanger-regionen 3073 -169 0,99% -0,05%
Rogaland 436087 6234 3053 3181 14612 7946 10717 3892 3895 7028 443115 0,73% 0,89% 1,61% Rogaland 4054 -159 0,93% -0,04%
Oslo 599230 10168 4350 5818 46958 18744 38633 10002 8325 14055 613285 0,97% 1,39% 2,35% Oslo 8742 -417 1,46% -0,07%
Bergen 260392 3498 2092 1406 14137 4831 12183 2254 1954 3370 263762 0,54% 0,75% 1,29% Bergen 2577 -623 0,99% -0,24%
Trondheim 173486 2386 1267 1119 11045 3016 9281 1305 1764 2862 176348 0,65% 1,02% 1,65% Trondheim 1711 53 0,99% 0,03%
Norge 4920305 60220 41393 18827 0 79498 0 32466 0 65565 4985870 0,38% 0,00% 1,33% Norge 47032 0 0,96% 0,00%
2012 Folke-mengde 01.01.12 Fødte Døde Endringer 2012 Folke-mengde 01.01.13 Fødsels-over-skudd Flytte-over-skudd Folke-tilvekst Flytte-over-skudd utland Flytte-over-skudd innland Flytte-overskudd utland Flytte-over-skudd innland
Fødsels-over-skudd Innflyttinger Utflyttinger Flytte-over-skudd Folke-tilvekst
I alt fra utlandet I alt til utlandet
Sandnes 67814 1064 406 658 5309 1359 3737 417 1572 2232 70046 0,97% 2,32% 3,29% Sandnes 942 630 1,39% 0,93%
Stavanger 127506 1771 901 870 9580 4069 8773 1745 807 1685 129191 0,68% 0,63% 1,32% Stavanger 2324 -1517 1,82% -1,19%
17244 284 96 188 1019 324 816 62 203 391 17635 1,09% 1,18% 2,27% 262 -59 1,52% -0,34%
Klepp 17746 288 84 204 1314 220 1034 44 280 481 18227 1,15% 1,58% 2,71% Klepp 176 104 0,99% 0,59%
Time 16769 278 96 182 1400 185 914 41 486 668 17437 1,09% 2,90% 3,98% Time 144 342 0,86% 2,04%
Gjesdal 10778 169 65 104 758 132 600 29 158 261 11039 0,96% 1,47% 2,42% Gjesdal 103 55 0,96% 0,51%
Sola 23877 357 126 231 2330 503 1858 214 472 702 24579 0,97% 1,98% 2,94% Sola 289 183 1,21% 0,77%
Randaberg 10265 128 52 76 717 148 660 49 57 132 10397 0,74% 0,56% 1,29% Randaberg 99 -42 0,96% -0,41%
Forsand 1190 10 14 -4 84 14 43 3 41 37 1227 -0,34% 3,45% 3,11% Forsand 11 30 0,92% 2,52%
Strand 11533 175 75 100 591 153 342 29 249 349 11882 0,87% 2,16% 3,03% Strand 124 125 1,08% 1,08%
Hjelmeland 2807 34 33 1 135 42 144 10 -9 -8 2799 0,04% -0,32% -0,29% Hjelmeland 32 -41 1,14% -1,46%
Finnøy 2955 37 35 2 178 52 120 8 58 60 3015 0,07% 1,96% 2,03% Finnøy 44 14 1,49% 0,47%
Rennesøy 4388 80 24 56 379 64 204 16 175 231 4619 1,28% 3,99% 5,26% Rennesøy 48 127 1,09% 2,89%
Kvitsøy 519 3 8 -5 32 9 18 0 14 9 528 -0,96% 2,70% 1,73% Kvitsøy 9 5 1,73% 0,96%
Storby-området 229462 3320 1485 1835 17936 6079 15028 2425 2908 4751 234213 0,80% 1,27% 2,07% Storby-området 3654 -746 1,59% -0,33%
Stavanger-regionen 315391 4678 2015 2663 23826 7274 19263 2667 4563 7230 322621 0,84% 1,45% 2,29% Stavanger-regionen 4607 -44 1,46% -0,01%
Rogaland 443115 6306 3086 3220 15909 9277 10095 3165 5814 9044 452159 0,73% 1,31% 2,04% Rogaland 6112 -298 1,38% -0,07%
Oslo 613285 10133 4362 5771 45372 16674 40292 10775 5080 10681 623966 0,94% 0,83% 1,74% Oslo 5899 -819 0,96% -0,13%
Bergen 263762 3440 2031 1409 14448 4808 11652 1873 2796 4188 267950 0,53% 1,06% 1,59% Bergen 2935 -139 1,11% -0,05%
Trondheim 176348 2377 1214 1163 11370 3113 9190 1323 2180 3344 179692 0,66% 1,24% 1,90% Trondheim 1790 390 1,02% 0,22%
Norge 4985870 60255 41992 18263 0 78570 0 31227 0 65405 5051275 0,37% 0,00% 1,31% Norge 47343 0 0,95% 0,00%
2013 Folke-mengde 01.01.13 Fødte Døde Endringer 2013 Folke-mengde 01.01.14 Fødsels-over-skudd Flytte-over-skudd Folke-tilvekst Flytte-over-skudd utland Flytte-over-skudd innland Flytte-overskudd utland Flytte-over-skudd innland
Fødsels-over-skudd Innflyttinger Utflyttinger Flytte-over-skudd Folke-tilvekst
I alt fra utlandet I alt til utlandet
Sandnes 70046 1059 409 650 5295 1321 4095 537 1200 1854 71900 0,93 % 1,71 % 2,65 % Sandnes 784 416 1,12 % 0,59 %
Stavanger 129191 1769 869 900 9519 3735 8839 2212 680 1563 130754 0,70 % 0,53 % 1,21 % Stavanger 1523 -843 1,18 % -0,65 %
17635 284 115 169 1126 294 817 80 309 480 18115 0,96 % 1,75 % 2,72 % 214 95 1,21 % 0,54 %
Klepp 18227 277 88 189 1300 228 1230 89 70 258 18485 1,04 % 0,38 % 1,42 % Klepp 139 -69 0,76 % -0,38 %
Time 17437 274 105 169 1300 153 1008 87 292 460 17897 0,97 % 1,67 % 2,64 % Time 66 226 0,38 % 1,30 %
Gjesdal 11039 184 60 124 706 100 553 38 153 278 11317 1,12 % 1,39 % 2,52 % Gjesdal 62 91 0,56 % 0,82 %
Sola 24579 354 107 247 2344 517 2082 303 262 504 25083 1,00 % 1,07 % 2,05 % Sola 214 48 0,87 % 0,20 %
Randaberg 10397 126 50 76 634 89 692 61 -58 19 10416 0,73 % -0,56 % 0,18 % Randaberg 28 -86 0,27 % -0,83 %
Forsand 1227 13 7 6 76 7 67 4 9 15 1242 0,49 % 0,73 % 1,22 % Forsand 3 6 0,24 % 0,49 %
Strand 11882 157 83 74 633 157 450 40 183 257 12139 0,62 % 1,54 % 2,16 % Strand 117 66 0,98 % 0,56 %
Hjelmeland 2799 23 39 -16 136 40 132 17 4 -12 2787 -0,57 % 0,14 % -0,43 % Hjelmeland 23 -19 0,82 % -0,68 %
Finnøy 3015 37 28 9 187 52 154 12 33 43 3058 0,30 % 1,09 % 1,43 % Finnøy 40 -7 1,33 % -0,23 %
Rennesøy 4619 71 36 35 344 51 243 24 101 136 4755 0,76 % 2,19 % 2,94 % Rennesøy 27 74 0,58 % 1,60 %
Kvitsøy 528 5 6 -1 28 4 24 3 4 3 531 -0,19 % 0,76 % 0,57 % Kvitsøy 1 3 0,19 % 0,57 %
Storby-området 234213 3308 1435 1873 17792 5662 15708 3113 2084 3940 238153 0,80 % 0,89 % 1,68 % Storby-området 2549 -465 1,09 % -0,20 %
Stavanger-regionen 322621 4633 2002 2631 23628 6748 20386 3507 3242 5858 328479 0,82 % 1,00 % 1,82 % Stavanger-regionen 3241 1 1,00 % 0,00 %
Rogaland 452159 6186 3033 3153 15333 8416 11014 4150 4319 7466 459625 0,70 % 0,96 % 1,65 % Rogaland 4266 53 0,94 % 0,01 %
Oslo 623966 9874 4153 5721 45640 16800 40736 10563 4904 10497 634463 0,92 % 0,79 % 1,68 % Oslo 6237 -1333 1,00 % -0,21 %
Bergen 267950 3441 2046 1395 14801 5006 12224 2325 2577 3999 271949 0,52 % 0,96 % 1,49 % Bergen 2681 -104 1,00 % -0,04 %
Trondheim 179692 2358 1186 1172 11230 2804 10086 1879 1144 2343 182035 0,65 % 0,64 % 1,30 % Trondheim 925 219 0,51 % 0,12 %
Norge 5051275 58995 41282 17713 . 75789 . 35716 40073 57781 5109056 0,35 % 0,79 % 1,14 % Norge 40073 0 0,79 % 0,00 %
2014 Folke-
mengde 01.01.14
Fødte Døde Endringer 2014 Folke-mengde 01.01.15 Fødsels-over-skudd Flytte-over-skudd Folke-tilvekst Flytte-
over-
skudd utland
Flytte-
over-
skudd innland
Flytte-
over-
skudd
utland
Flytte-
over-
skudd
innland
Fødsels-over-skudd Innflyttinger Utflyttinger Flytte-over-skudd Folke-tilvekst
I alt fra utlandet I alt til utlandet
Sandnes 71900 1085 377 708 5300 1306 4286 501 1014 1724 73624 0,98 % 1,41 % 2,40 % Sandnes 805 209 1,12 % 0,29 %
Stavanger 130754 1729 805 924 9066 3158 8638 2016 428 1348 132102 0,71 % 0,33 % 1,03 % Stavanger 1 142 -714 0,87 % -0,55 %
18115 286 112 174 1075 294 837 87 238 413 18528 0,96 % 1,31 % 2,28 % 207 31 1,14 % 0,17 %
Klepp 18485 246 110 136 1344 228 1224 67 120 256 18741 0,74 % 0,65 % 1,38 % Klepp 161 -41 0,87 % -0,22 %
Time 17897 285 93 192 1285 174 1066 60 219 409 18306 1,07 % 1,22 % 2,29 % Time 114 105 0,64 % 0,59 %
Gjesdal 11317 165 41 124 813 120 654 70 159 283 11600 1,10 % 1,40 % 2,50 % Gjesdal 50 109 0,44 % 0,96 %
Sola 25083 364 121 243 2426 466 2044 287 382 625 25708 0,97 % 1,52 % 2,49 % Sola 179 203 0,71 % 0,81 %
Randaberg 10416 111 63 48 831 101 740 42 91 140 10556 0,46 % 0,87 % 1,34 % Randaberg 59 32 0,57 % 0,31 %
Forsand 1242 7 15 -8 39 7 65 2 -26 -34 1208 -0,64 % -2,09 % -2,74 % Forsand 5 -31 0,40 % -2,50 %
Strand 12139 166 83 83 649 180 476 37 173 256 12395 0,68 % 1,43 % 2,11 % Strand 143 30 1,18 % 0,25 %
Hjelmeland 2787 39 24 15 117 15 134 11 -17 -2 2785 0,54 % -0,61 % -0,07 % Hjelmeland 4 -21 0,14 % -0,75 %
Finnøy 3058 38 21 17 221 52 151 23 70 89 3147 0,56 % 2,29 % 2,91 % Finnøy 29 41 0,95 % 1,34 %
Rennesøy 4755 67 25 42 328 47 329 35 -1 39 4794 0,88 % -0,02 % 0,82 % Rennesøy 12 -13 0,25 % -0,27 %
Kvitsøy 531 6 6 0 52 13 49 8 3 3 534 0,00 % 0,56 % 0,56 % Kvitsøy 5 -2 0,94 % -0,38 %
Storby-området 238153 3289 1366 1923 17623 5031 15708 2846 1915 3837 241990 0,81 % 0,80 % 1,61 % Storby-området 2185 -270 0,92 % -0,11 %
Stavanger-regionen 328479 4594 1896 2698 23546 6161 20693 3246 2853 5549 334028 0,82 % 0,87 % 1,69 % Stavanger-regionen 2915 -62 0,89 % -0,02 %
Rogaland 459625 6159 2912 3247 14263 7589 10826 3878 3437 6677 466302 0,71 % 0,75 % 1,45 % Rogaland 3711 -274 0,81 % -0,06 %
Oslo 634463 10154 3956 6198 45363 15773 38174 8686 7189 13213 647676 0,98 % 1,13 % 2,08 % Oslo 7087 102 1,12 % 0,02 %
Bergen 271949 3441 2046 1395 14801 5006 12224 2325 2577 3999 275948 0,51 % 0,95 % 1,47 % Bergen 2681 -104 0,99 % -0,04 %
Trondheim 182035 2358 1186 1172 11230 2804 10086 1879 1144 2343 184378 0,64 % 0,63 % 1,29 % Trondheim 925 219 0,51 % 0,12 %
Norge 5109056 59084 40394 18690 0 70030 0 31875 38 155 56746 5165802 0,37 % 0,75 % 1,11 % Norge 38155 0 0,75 % 0,00 %

2015 Folke-mengde 01.01.15 Fødte Døde Endringer 2015 Folke-mengde 01.01.16 Fødsels-over-skudd Flytte-over-skudd Folke-tilvekst Flytte-over-skudd utland Flytte-over-skudd innland Flytte-over-skudd utland Flytte-over-skudd innland
Fødsels-over-skudd Innflyttinger Utflyttinger Flytte-over-skudd Folke-tilvekst
I alt fra utlandet I alt til utlandet
Sandnes 73624 1045 391 654 4940 1156 4401 610 539 1196 74820 0,89 % 0,73 % 1,62 % Sandnes 546 -7 0,74 % -0,01 %
Stavanger 132102 1718 860 858 8478 2514 8780 2307 -302 542 132644 0,65 % -0,23 % 0,41 % Stavanger 207 -509 0,16 % -0,39 %
18528 261 98 163 886 225 981 112 -95 63 18591 0,88 % -0,51 % 0,34 % 113 -208 0,61 % -1,12 %
Klepp 18741 266 92 174 1203 169 1151 88 52 229 18970 0,93 % 0,28 % 1,22 % Klepp 81 -29 0,43 % -0,15 %
Time 18306 247 102 145 1202 156 1081 97 121 266 18572 0,79 % 0,66 % 1,45 % Time 59 62 0,32 % 0,34 %
Gjesdal 11600 214 55 159 755 110 662 67 93 253 11853 1,37 % 0,80 % 2,18 % Gjesdal 43 50 0,37 % 0,43 %
Sola 25708 359 130 229 2211 380 2048 324 163 388 26096 0,89 % 0,63 % 1,51 % Sola 56 107 0,22 % 0,42 %
Randaberg 10556 148 47 101 775 112 694 86 81 181 10737 0,96 % 0,77 % 1,71 % Randaberg 26 55 0,25 % 0,52 %
Forsand 1208 14 10 4 80 16 54 3 26 30 1238 0,33 % 2,15 % 2,48 % Forsand 13 13 1,08 % 1,08 %
Strand 12395 167 75 92 502 141 525 42 -23 69 12464 0,74 % -0,19 % 0,56 % Strand 99 -122 0,80 % -0,98 %
Hjelmeland 2785 28 23 5 104 26 157 18 -53 -48 2737 0,18 % -1,90 % -1,72 % Hjelmeland 8 -61 0,29 % -2,19 %
Finnøy 3147 41 17 24 176 38 126 14 50 74 3221 0,76 % 1,59 % 2,35 % Finnøy 24 26 0,76 % 0,83 %
Rennesøy 4794 72 31 41 341 56 320 32 21 62 4856 0,86 % 0,44 % 1,29 % Rennesøy 24 -3 0,50 % -0,06 %
Kvitsøy 534 4 6 -2 26 2 34 3 -8 -10 524 -0,37 % -1,50 % -1,87 % Kvitsøy -1 -7 -0,19 % -1,31 %
Storby-området 241990 3270 1428 1842 16404 4162 15923 3327 481 2307 244297 0,76 % 0,20 % 0,95 % Storby-området 835 -354 0,35 % -0,15 %
Stavanger-regionen 334028 4584 1937 2647 21679 5101 21014 3803 665 3295 337323 0,79 % 0,20 % 0,99 % Stavanger-regionen 1298 -633 0,39 % -0,19 %
Rogaland 466302 6128 2959 3169 12827 6360 12109 4514 718 3873 470175 0,68 % 0,15 % 0,83 % Rogaland 1846 -1128 0,40 % -0,24 %
Oslo 647676 9899 4042 5857 46660 15100 41733 10466 4927 10714 658390 0,90 % 0,76 % 1,65 % Oslo 4634 293 0,72 % 0,05 %
Bergen 275112 3527 1955 1572 13893 4013 13170 2607 723 2279 277391 0,57 % 0,26 % 0,83 % Bergen 1406 -683 0,51 % -0,25 %
Trondheim 184960 2307 1186 1121 11403 2592 10123 1749 1280 2393 187353 0,61 % 0,69 % 1,29 % Trondheim 843 437 0,46 % 0,24 %
Norge 5165802 59058 40727 18331 0 67276 0 37474 29 802 48183 5213985 0,35 % 0,58 % 0,93 % Norge 29802 0 0,58 % 0,00 %

 

Storbyområdet= Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg
Stavanger-regionen utvidet med Forsand, Finnøy og Kvitsøy i 2002 og med Hjelmeland i 2005.

Kilde: Statististisk sentralbyrå


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.