byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Folkemengde og -tilvekst

 

Folkemengde per 1. januar
1980¹ 1990¹ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stavanger 89913 97570 108818 108848 109710 111007 112405 113991 115157 117315 119586 121610 123850 126021 127506 129191 130754 132102 132644
Hundvåg 7024 9200 11447 11588 11601 12014 12205 12286 12320 12436 12631 12727 12855 12965 13013 13068 13197 13222 13217
Tasta 8319 9494 13365 13364 13546 13557 13543 13609 13661 13718 13665 13973 14108 14202 14269 14378 14772 15166 15379
Eiganes og Våland 18942 18412 19330 19202 19544 19693 19915 19969 20126 20415 20806 21175 22018 22457 22939 23205 23325 23333 23616
Madla 15999 18380 19086 18999 19035 19006 18991 19238 19574 19823 20086 20230 20481 20792 20935 21134 21166 21225 21234
Storhaug 11329 10296 11173 11146 11244 11614 11870 12074 12349 13019 13428 13896 14140 14578 14908 15370 15940 16339 16544
Hillevåg 19570 17021 17568 17492 17441 17531 17731 17915 18007 18269 18463 18621 18763 19053 19187 19471 19526 19765 19681
Hinna 9220 13720 16460 16694 16905 17227 17823 18580 18847 19348 20008 20666 21159 21543 21852 21963 22218 22495 22581
Folketilvekst per år i prosent
1980-90 1990-99 2000-09 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stavanger 0,9 1,2 1,4 0,0 0,8 1,2 1,3 1,4 1,0 1,9 1,9 1,7 1,8 1,8 1,2 1,3 1,2 1,0 0,4
Hundvåg 3,1 2,4 1,2 1,2 0,1 3,6 1,6 0,7 0,3 0,9 1,6 0,8 1,0 0,9 0,4 0,4 1,0 0,2 0,0
Tasta 1,4 4,1 0,6 0,0 1,4 0,1 -0,1 0,5 0,4 0,4 -0,4 2,3 1,0 0,7 0,5 0,8 2,7 2,7 1,4
Eiganes og Våland -0,3 0,5 1,4 -0,7 1,8 0,8 1,1 0,3 0,8 1,4 1,9 1,8 4,0 2,0 2,1 1,2 0,5 0,0 1,2
Madla 1,5 0,4 0,7 -0,5 0,2 -0,2 -0,1 1,3 1,7 1,3 1,3 0,7 1,2 1,5 0,7 1,0 0,2 0,3 0,0
Storhaug -0,9 0,9 2,7 -0,2 0,9 3,3 2,2 1,7 2,3 5,4 3,1 3,5 1,8 3,1 2,3 3,1 3,7 2,5 1,3
Hillevåg -1,3 0,3 0,7 -0,4 -0,3 0,5 1,1 1,0 0,5 1,5 1,1 0,9 0,8 1,5 0,7 1,5 0,3 1,2 -0,4
Hinna 4,9 2,0 2,9 1,4 1,3 1,9 3,5 4,2 1,4 2,7 3,4 3,3 2,4 1,8 1,4 0,5 1,2 1,2 0,4

¹ For bydelene: 1. november 1980 og 3. november 1990

Kilde: Statistikkbanken, Kultur og byutvikling og KOMPAS


Holdes løpende oppdatert (sist endret 08.03.2016 11:24 )

Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.

Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.