byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Arbeidsløse i alt

 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
I alt 106 117 253 296 381 490 948 1148 1005 715 638 969 1935 2219 2160 2153 2375 2497 2701 2504 2057 1442 1588
Menn 62 68 167 177 246 316 635 758 637 449 413 641 1234 1384 1310 1258 1400 1473 1590 1430 1134 751 869
Kvinner 44 49 86 119 135 174 313 390 368 266 225 328 701 835 850 895 975 1024 1111 1074 923 691 719
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
I alt 2165 2075 2349 2814 2761 2361 1379 872 735 1321 1650 1367 1152 1207 1497 2628 3723
Menn 1294 1196 1318 1619 1522 1241 697 454   863 1082 832 650    
Kvinner 871 879 1031 1195 1239 1121 682 417   457 568 536 502    
  jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17
I alt 1962 2085 2153 2403 2274 2444 2708 2799 2965 3153 3242 3353 3748 3753 3756 3704 3606 3633 3806 3769 3583 3659 3848 3807 4097 3863 3615

Arbeidsdirektoratets definisjon av registrert helt arbeidsløse ble endret fra og med 1.1.99. Før 1999 var kriteriet at personen ikke måtte ha avkorting i dagpenge-utbetalingen for å bli regnet som helt arbeidsløs. Fra 1999 vil opplysninger om en person har hatt lønnet arbeid i løpet av de siste to ukene være avgjørende for om personen blir regnet som helt arbeidsløs eller delvis sysselsatt.
Endring av definisjon fører til brudd i tidsserien som er anslått til ca. 6,5 % for hele landet.

Kilde -1998: Statistisk Sentralbyrås regionaldatabase
Kilde 1999-: Aetat Rogaland/NAV Rogaland


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.