byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

 

Arbeidsløse i alt

 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17
Sandnes 2,4 3,1 3,0 3,2 4,0 4,0 3,5 2,2 1,4 1,2 2,1 2,4 2,1 1,9 2,1 2,5 4,1 5,4 5,7 5,5 5,0 5,1 5,4 5,3 5,3 5,2 5,3 5,4 5,7 5,5 5,3
Stavanger 2,7 3,5 3,8 4,1 4,9 4,6 3,9 2,3 1,4 1,1 2,0 2,4 2,0 1,6 1,7 2,0 3,5 5,0 5,0 5,0 4,8 4,8 5,1 5,0 4,8 4,9 5,1 5,1 5,5 5,2 4,8
1,0 1,7 1,3 1,5 2,0 2,2 1,9 1,4 0,8 0,7 1,4 1,9 1,8 1,6 1,8 1,9 2,6 3,0 3,5 3,1 2,9 2,6 2,9 2,9 2,6 2,6 2,9 2,8 3,1 3,2 2,9
Klepp 1,3 2,0 1,6 2,0 2,5 2,6 2,0 1,4 0,8 0,7 1,5 1,7 1,6 1,5 1,6 1,9 3,0 4,2 4,5 4,2 3,9 3,8 4,1 3,9 3,9 4,2 4,2 4,4 4,6 4,1 4,0
Time 1,4 2,1 2,1 2,1 2,4 2,4 2,2 1,7 0,9 0,7 1,5 1,9 1,4 1,4 1,6 1,7 2,8 3,7 3,7 3,8 3,7 3,6 3,7 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,7 3,5 3,6
Gjesdal 1,2 1,8 2,1 2,1 3,0 2,8 2,5 1,5 0,9 0,9 1,6 2,3 2,0 1,6 1,7 2,3 3,5 4,1 4,4 3,8 3,7 4,0 4,1 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,4 4,4 4,1
Sola 1,9 2,3 2,3 2,8 3,4 3,2 2,7 1,5 0,9 0,7 1,6 2,0 1,5 1,4 1,4 1,5 3,3 5,1 5,0 5,2 4,9 4,8 5,4 5,0 5,1 5,2 5,5 5,3 6,0 5,7 5,2
Randaberg 1,1 1,7 1,7 2,2 2,8 2,6 2,0 1,1 0,6 0,5 1,0 1,6 1,2 1,2 1,3 1,7 3,2 4,2 4,3 4,3 3,7 3,7 4,1 4,1 3,9 4,5 4,5 4,5 5,2 4,6 4,6
Forsand 1,4 1,6 1,5 1,9 2,2 2,0 1,2 1,4 0,9 0,6 1,1 1,4 1,2 1,3 1,6 1,1 1,8 3,0 3,5 3,0 3,1 2,8 2,8 3,1 2,7 3,1 3,0 2,8 2,8 3,0 2,5
Strand 2,0 2,9 2,7 3,5 4,0 2,6 2,2 1,8 1,3 0,9 2,1 2,4 1,7 1,5 2,1 2,7 4,0 4,7 5,2 5,4 4,6 4,4 4,9 4,8 4,6 4,1 4,0 4,2 5,6 5,0 4,8
Hjelmeland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0 1,0 1,3 1,2 0,9 1,0 1,2 1,3 1,8 2,5 2,5 2,4 2,7 2,7 2,3 2,1 2,2 2,3 2,1 2,6 2,7 2,4 2,0
Finnøy 0,7 1,3 1,2 1,2 1,6 1,8 1,6 0,9 0,7 0,7 1,0 1,5 1,2 1,3 1,0 1,2 1,9 2,2 1,6 2,2 1,9 1,9 1,9 3,0 2,4 2,2 3,0 2,6 2,6 2,4 2,2
Rennesøy 0,8 1,2 1,7 1,8 2,1 1,8 1,7 0,9 0,7 0,4 1,0 1,6 1,2 1,0 1,1 1,7 2,3 3,6 3,4 3,5 3,0 3,3 3,7 3,6 3,6 3,9 4,4 4,0 4,6 3,9 3,7
Kvitsøy 1,4 2,0 2,5 2,2 1,8 2,0 2,3 0,9 0,8 0,8 1,6 2,1 0,7 0,9 1,0 1,3 1,8 1,9 1,8 1,8 : 2,8 2,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,4 2,1 2,4 2,8
Rogaland 2,3 3,1 3,0 3,3 3,9 3,7 3,2 1,9 1,2 1,1 2,0 2,4 2,1 1,8 1,9 2,2 3,4 4,5 4,7 4,6 4,3 4,3 4,6 4,5 4,3 4,4 4,5 4,5 4,9 4,6 4,4
Norge 2,6 2,7 2,7 3,2 3,9 3,9 3,5 2,6 1,9 1,7 2,7 2,9 2,7 2,5 2,6 2,8 3,0 3,0 3,3 3,1 2,9 2,9 3,2 3,1 2,8 2,8 2,8 2,8 3,2 3,1 2,9

Registrerte helt arbeidsløse i prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: Aetat Rogaland/NAV Rogaland


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.