byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Holdes løpende oppdatert (sist endret 27.10.2014 8:33 )

Nyheter

Boligbygging
Befolkningsutvikling i andre kvartal

Arbeidsløshet


Boligbygging hittil i år

I januar-september 2014 ble 603 boliger fullført i Stavanger. Samtidig ble det gitt tillatelse til igangsetting av 590 boliger.

Lagt ut 27. oktober.


Befolkningsutvikling i andre kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. juli 2014 var 131 371.

Folkeveksten i andre kvartal var 0,12 prosent, sammensatt av fødselsoverskudd på 0,22 prosent og nettoinnflytting på -0,10 prosent.

 

Diagrammene under viser antall fødsler og nettoinnflyttinger per 10 000 innbyggere og per kvartal fra 1996. Fødselstallet er tilpasset barnehageopptaksregler.

 

Storbyområdet

Stavangers innenlandske flyttetap var større enn nettoinnvandringen, slik at vi hadde nettoutflytting i andre kvartal. Også storbyområdet hadde nettoutflytting i forhold til resten av landet i andre kvartal.

Storbyområdets folkevekst i andre kvartal var 0,32 prosent, likt fordelt på 0,23 prosent fødselsoverskudd og 0,09 prosent nettoinnflytting.

 

Storbyene, fylket og landet

Alle storbyene hadde nettoutflytting til resten av landet i andre kvartal. Stavanger, Bergen og Trondheim hadde også total nettoutflytting.

Vårt storbyområde hadde høgest folkevekst blant storbyene i andre kvartal.

Vi må tilbake til 2007 for å finne lavere folkevekst i 2. kvartal i hele landet. Lavere folkevekst henger sammen med lavere innvandring.

De største nettoinnvandringslandene var Polen, Litauen, Eritrea, Romania, Syria, Somalia og Filippinene.

Lagt ut 20. august.


Arbeidsløshet i september

I september var 1499 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i fylket utgjorde i september 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i landet var i september 2,7 prosent.

Lagt ut 13. oktober.


Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.