byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Holdes løpende oppdatert (sist endret 19.05.2015 11:43 )

Nyheter

Boligbygging
Befolkningsutvikling

Arbeidsløshet


Boligbygging hittil i år

I januar-april ble 249 boliger fullført i Stavanger. Samtidig ble det gitt tillatelse til igangsetting av 126 boliger. Igangsettingstillatelser følges ikke nødvendigvis av bygging. Andelen som følges av bygging varierer blant annet i forhold til konjunkturer og boligmarkedet. En gjennomføringsandel rundt 80 prosent har vært vanlig.

Lagt ut 13. mai.


Befolkningsutvikling i første kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. april 2015 var 132 302.

Folkeveksten i første kvartal var 0,15 prosent, sammensatt av fødselsoverskudd på 0,10 prosent og nettoinnflytting på 0,05 prosent.

Stavanger kommune har ikke hatt lavere antall fødsler siden kvartallstall ble etablert i 1998. Det betyr at reduksjonen i fruktbarhet fortsetter.

Figuren over viser at vi må tilbake til 2001 for å finne lavere nettoinnflytting i første kvartal og for å finne lavere folkevekst.

 

Storbyområdet

Diagrammet under viser antall fødsler i forhold til folkemengden. Famileplanleggingen er tilpasset barnehageopptaksreglene: de siste årene har klart flest fødsler i andre og tredje kvartal. Stavanger har ikke tidligere hatt færre fødsler i forhold til folkemengden.

Storbyområdet er kommunene som deler tettstedsområdet på Nord-Jæren: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg.

 

Diagrammet under viser antall nettoinnflyttinger fordelt på flyttinger fra landet og utlandet. Nettoinnvandringen er redusert de siste årene. Samtidig er Stavangers innenlandske flyttetap redusert.

 

Stavangers vekst er redusert fra 1,8 til under 1,0 prosent per år, mens veksten i storbyområdet er redusert fra 2,1 til 1,5 prosent.

 

Både Sandnes og Sola hadde nettoinnflytting både fra inn- og utlandet og stor folkevekst i første kvartal. Stavangers innenlandske flyttetap var mindre enn innvandringen og resultatet var nettoinnflytting.

Storbyområdets folkevekst i første kvartal var 0,34 prosent, fordelt på 0,14 prosent fødselsoverskudd og 0,20 prosent nettoinnflytting

 

Storbyene, fylket og landet

Vårt storbyområde hadde nest størst folkevekst blant storbyområdene i første kvartal. Folkeveksten er i hovedsak sammensatt av fødselsoverskudd og nettoinnvandring.

 

Folkeveksten i hele landet var i første kvartal lavere enn i alle år siden 2007 i dette kvartalet. Hovedårsaken er lavere innvandring. Men folkeveksten er fortsatt høg i forhold til årene før 2005 da arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa startet opp. Sammenliknet med første kvartal i fjor gikk nettoinnvandringen blant statsborgere fra de typiske arbeidsinnvandringslandene Polen, Litauen og Sverige ned med henholdsvis 28, 51 og 60 prosent.

De største nettoinnvandringslandene var i første kvartal Polen, Syria, Eritrea, Litauen, Romania og Somalia.

Oslo og Akershus hadde størst folkevekst i første kvartal foran Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. Den innenlandske flyttegevinsten (nettoinnflyttingen fra landet) var størst i Akershus og Østfold.

Lagt ut 19. mai.


Arbeidsløshet i april

I april var 2403 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i fylket utgjorde i april 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er blant menn i alle aldersgrupper at arbeidsløsheten har økt mest og det er blant menn i alderen 20 – 29 år at andelen arbeidsløse er høgest. Arbeidsløsheten øker i alle yrkesgrupper, men det er flest arbeidsløse innen bygg- og anlegg, industriarbeid og innen ingeniør- og ikt-fag.

Arbeidsløsheten i landet var 3,0 prosent.

Lagt ut 4. mai.


Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.