byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Holdes løpende oppdatert (sist endret 06.07.2015 9:38 )

Nyheter

Sysselsettingsutvikling
Boligbygging

Befolkningsutvikling

Arbeidsløshet


Sysselsettingsutvikling

For landet sett under ett gikk antall sysselsatte personer opp med 1,2 prosent fra 4. kvartal 2013 til samme kvartal 2014. Veksten var størst for personer sysselsatt i Akershus, Oslo og Vest-Agder. Etter flere år med stor vekst, er veksten nå avtakende i Rogaland.

Diagrammet under viser utviklingen av sysselsatte med arbeidssted i Stavanger og storbyområdet (Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg). Antall arbeidsplasser i Stavanger ble redusert, mens det var en økning i hele storbyområdet.

 

Diagrammet under viser utviklingen av sysselsatte med bosted i Stavanger og storbyområdet. Sysselsettingen økte noe både i Stavanger og hele storbyområdet.

 

Diagrammet under viser utviklingen av nettoinnpendling til Stavanger og storbyområdet. Som konsekvens av informasjon i diagrammene over reduseres nettoinnpendlingen i 2014 både i Stavanger og hele storbyområdet.

Lagt ut 12. juni.


Boligbygging hittil i år

I januar-mai ble 320 boliger fullført i Stavanger. I storbyområdet ble samtidig 634 boliger fullført.

Det ble i januar-mai gitt tillatelse til igangsetting av 225 boliger i Stavanger. I storbyområdet ble det samtidig gitt tillatelse til 403 boliger. Igangsettingstillatelser følges ikke nødvendigvis av bygging. Andelen som følges av bygging varierer blant annet i forhold til konjunkturer og boligmarkedet. En gjennomføringsandel rundt 80 prosent har vært vanlig i Stavanger.

Lagt ut 12. juni.


Befolkningsutvikling i første kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. april 2015 var 132 302.

Folkeveksten i første kvartal var 0,15 prosent, sammensatt av fødselsoverskudd på 0,10 prosent og nettoinnflytting på 0,05 prosent.

Stavanger kommune har ikke hatt lavere antall fødsler siden kvartallstall ble etablert i 1998. Det betyr at reduksjonen i fruktbarhet fortsetter.

Figuren over viser at vi må tilbake til 2001 for å finne lavere nettoinnflytting i første kvartal og for å finne lavere folkevekst.

 

Storbyområdet

Diagrammet under viser antall fødsler i forhold til folkemengden. Famileplanleggingen er tilpasset barnehageopptaksreglene: de siste årene har klart flest fødsler i andre og tredje kvartal. Stavanger har ikke tidligere hatt færre fødsler i forhold til folkemengden.

Storbyområdet er kommunene som deler tettstedsområdet på Nord-Jæren: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg.

 

Diagrammet under viser antall nettoinnflyttinger fordelt på flyttinger fra landet og utlandet. Nettoinnvandringen er redusert de siste årene. Samtidig er Stavangers innenlandske flyttetap redusert.

 

Stavangers vekst er redusert fra 1,8 til under 1,0 prosent per år, mens veksten i storbyområdet er redusert fra 2,1 til 1,5 prosent.

 

Både Sandnes og Sola hadde nettoinnflytting både fra inn- og utlandet og stor folkevekst i første kvartal. Stavangers innenlandske flyttetap var mindre enn innvandringen og resultatet var nettoinnflytting.

Storbyområdets folkevekst i første kvartal var 0,34 prosent, fordelt på 0,14 prosent fødselsoverskudd og 0,20 prosent nettoinnflytting

 

Storbyene, fylket og landet

Vårt storbyområde hadde nest størst folkevekst blant storbyområdene i første kvartal. Folkeveksten er i hovedsak sammensatt av fødselsoverskudd og nettoinnvandring.

 

Folkeveksten i hele landet var i første kvartal lavere enn i alle år siden 2007 i dette kvartalet. Hovedårsaken er lavere innvandring. Men folkeveksten er fortsatt høg i forhold til årene før 2005 da arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa startet opp. Sammenliknet med første kvartal i fjor gikk nettoinnvandringen blant statsborgere fra de typiske arbeidsinnvandringslandene Polen, Litauen og Sverige ned med henholdsvis 28, 51 og 60 prosent.

De største nettoinnvandringslandene var i første kvartal Polen, Syria, Eritrea, Litauen, Romania og Somalia.

Oslo og Akershus hadde størst folkevekst i første kvartal foran Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. Den innenlandske flyttegevinsten (nettoinnflyttingen fra landet) var størst i Akershus og Østfold.

Lagt ut 19. mai.


Arbeidsløshet i juni

I juni var 2444 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

NAV Rogaland:Arbeidsløysa aukar og vil auke ytterlegare. Bygg- og anlegg, industriarbeid og ingeniør- og ikt-fag er yrkesgruppene med flest arbeidslause. Arbeidsløysa stig også mest i desse tre yrkesgruppene. Arbeidsløysa er 4,7 prosent blant unge mellom 25-29 år.

Arbeidsløsheten i fylket utgjorde i juni 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i landet var 2,8 prosent.

Lagt ut 6. juli.


Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.