byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Sist oppdatert 23.02.2017 10:56.

Nyheter
Boligbygging, månedlig rapportering
Befolkningsutvikling, kvartalsvis rapportering

Arbeidsløshet, månedlig rapportering


Boligbygging i 2016

I januar-desember ble 392 boliger fullført i Stavanger. Det er - også i absolutte tall - det laveste tallet som er registrert siden kommunen ble dannet i 1965. Figuren under viser fullførte boliger per 1000 innbyggere.

Tar vi med Rennesøy og Finnøy kommuner stiger tallet for fullførte boliger til 452. I storbyområdet med Rennesøy og Finnøy kommuner ble samtidig 1144 boliger fullført.

Det ble i januar-desember gitt tillatelse til igangsetting av 357 boliger i Stavanger. Tar vi med Rennesøy og Finnøy kommuner stiger tallet til 385. I storbyområdet med Rennesøy og Finnøy kommuner ble det samtidig gitt tillatelse til 1144 boliger. Igangsettingstillatelser følges ikke nødvendigvis av bygging. Andelen som følges av bygging varierer blant annet i forhold til konjunkturer og boligmarkedet. En gjennomføringsandel rundt 80 prosent har vært vanlig i Stavanger.

Lagt ut 9. januar.


Befolkningsutvikling i fjerde kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. januar 2017 var 132729.

Folkeveksten i fjerde kvartal var -505 personer eller -0,38 prosent. Det er den i særklasse største negative folkeveksten i Stavangers historie i fjerde kvartal. Vi må tilbake til år 2000 for å finne negativ folkevekst i fjerde kvartal. Den gang var den negative folkeveksten 112 personer.

Tall som fordeler folkeveksten på fødselsoverskudd og flyttinger leveres i mars.

 

Storbyområdet

Folkeveksten i Sandnes har i fjerde kvartal sunket til et nivå tilsvarende 0,4 prosent per år. Stavangers vekst ligger i fjerde kvartal på et nivå tilsvarende -1,5 prosent per år. Sola har også i fjerde kvartal negativ vekst.

 

Storbyene, fylket og landet

Trondheim hadde stor folkevekst i fjerde kvartal. Stavanger, vårt storbyområde, Rogaland og Bergen hadde negativ folkevekst i fjerde kvartal.

Lagt ut 23. februar.


Befolkningsutvikling i 2016

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. januar 2017 var 132729.

Folkeveksten i 2016 var 85 personer eller 0,06 prosent. Bare i år 2000 hadde Stavanger lavere folkevekst, med 0,03 prosent.

 

Rennesøy kommune hadde en folkevekst på 36 personer eller 0,74 prosent i 2016 og folkemengden per 1. januar 2017 var 4892.

Finnøy kommune hadde en folkevekst på 14 personer eller 0,43 prosent i 2016 og folkemengden per 1. januar 2017 var 3235.

 

Storbyområdet

Folkeveksten i Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg var i 2016 henholdsvis 0,90, 0,06, -0,31 og 1,27 prosent.

Tall som fordeler folkeveksten på fødselsoverskudd og flyttinger leveres i mars.

 

Storbyene, fylket og landet

Folkeveksten i storbyene lå mellom Stavangers 0,06 prosent og Trondheims 1,7 prosent. Landets folkevekst var 0,9 prosent.

Lagt ut 23. februar.


Arbeidsløshet

I januar var 4097 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 5,5 prosent av arbeidsstyrken. For første gang passerer antall arbeidsløse 4000.

I Finnøy og Rennesøy kommuner var henholdsvis 2,6 og 4,6 prosent registrert som arbeidsløse. Arbeidsløsheten i fylket utgjorde 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

NAV Rogaland: Arbeidsløysa i Rogaland vil truleg halde seg høg i ei tid framover. Sjølv om arbeidsløysa er høg, ser vi teikn til noko betring. Talet varslar om permitteringar og oppseiingar er langt lågare i januar enn dei siste månadane før årsskiftet. Samstundes ser vi at talet på ledige stillingar i januar er langt høgare enn for eitt år sidan. Men sjølv om talet ledige stillingar aukar er det per i dag ikkje nok jobbar til alle dei som treng jobb i Rogaland.

Lagt ut 2. januar.