byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Holdes løpende oppdatert (sist endret 29.01.2015 10:08 )

Nyheter

Boligbygging
Befolkningsutvikling

Arbeidsløshet


Boligbygging hittil i år

I 2014 ble 846 boliger fullført i Stavanger. Samtidig ble det gitt tillatelse til igangsetting av 725 boliger. Igangsettingstillatelser følges ikke nødvendigvis av bygging. Andelen som følges av bygging varierer blant annet i forhold til konjunkturer og boligmarkedet. En gjennomføringsandel rundt 80 prosent har vært vanlig.

Lagt ut 15. januar.


Befolkningsutvikling i tredje kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. oktober 2014 var 131 982.

Folkeveksten i tredje kvartal var 0,47 prosent, sammensatt av fødselsoverskudd på 0,20 prosent og nettoinnflytting på 0,27 prosent.

Nettoinnflyttingen var relativt stor i tredje kvartal, men ikke på nivå med innflyttingen i tredje kvartal de to foregående år.

 

Diagrammene under viser antall fødsler og nettoinnflyttinger per 10 000 innbyggere og per kvartal fra 1996. Famileplanleggingen er tilpasset barnehageopptaksreglene: det er klart flest fødsler i andre og tredje kvartal.

 

Storbyområdet

Sandnes, Stavanger og Sola hadde i tredje kvartal nokså liv folkevekst.
Sola er den eneste kommunen i storbyområdet som ikke hadde nettoutflytting i forhold til resten av landet eller innenlandsk flyttetap i tredje kvartal.
Det innenlandske flyttetapet for Sandnes, Stavanger og storbyområdet var mindre enn nettoinnvandringen, slik at disse likevel hadde nettoinnflytting i tredje kvartal.

Storbyområdets folkevekst i tredje kvartal var 0,48 prosent, fordelt på 0,23 prosent fødselsoverskudd og 0,25 prosent nettoinnflytting.

 

Storbyene, fylket og landet

Vårt storbyområde er alene om å ha nettoutflytting til resten av landet i tredje kvartal. Også fylket hadde slik nettoutflytting.

Vårt storbyområde hadde derfor lavest folkevekst blant storbyene i tredje kvartal. Innvandringen til vårt storbyområde var relativt lik innvandringen til de andre storbyene.

 

Folkeveksten i hele landet var i 3. kvartal som kvartalsgjennomsnittet for de siste åtte år. Fødselsoverskuddet var lavere enn de siste åtte år, mens nettoinnvandringen var tilsvarende høgere enn gjennomsnittet.

Særlig Oslo hadde sterk vekst i tredje kvartal. Vi må tilbake til 2006 for å finne lavere veksttall for Rogaland og Hordaland.

De største nettoinnvandringslandene var Polen, Litauen, Syria, Danmark, Romania, Eritrea, India og Filippinene. De polske statsborgerne innvandret særlig til Akerhus, Oslo, Rogaland og Hordaland.

Lagt ut 14. november.


Arbeidsløshet i desember

I desember var 1623 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i fylket utgjorde i desember 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i landet var 2,7 prosent.

Lagt ut 29. januar.


Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.