byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Holdes løpende oppdatert (sist endret 20.08.2015 12:28 )

Nyheter

Boligbygging
Befolkningsutvikling

Arbeidsløshet


Boligbygging hittil i år

I januar-juli ble 611 boliger fullført i Stavanger. Av disse er 172 studentboliger i Bjergsted. I storbyområdet ble samtidig 1398 boliger fullført.

Det ble i januar-juli gitt tillatelse til igangsetting av 279 boliger i Stavanger. I storbyområdet ble det samtidig gitt tillatelse til 619 boliger. Igangsettingstillatelser følges ikke nødvendigvis av bygging. Andelen som følges av bygging varierer blant annet i forhold til konjunkturer og boligmarkedet. En gjennomføringsandel rundt 80 prosent har vært vanlig i Stavanger.

Lagt ut 17. august.


Befolkningsutvikling i andre kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. juli 2015 var 132 264.

Folkeveksten i andre kvartal var -0,03 prosent, sammensatt av fødselsoverskudd på 0,19 prosent og nettoinnflytting på -0,22 prosent.

Reduksjonen i fruktbarhet fortsetter.

Figuren over viser at vi aldri har hatt større nettoutflytting i andre kvartal. For første gang har vi negativ folkevekst i dette kvartalet.

 

Storbyområdet

Diagrammet under viser antall fødsler i forhold til folkemengden. Famileplanleggingen er tilpasset barnehageopptaksreglene: de siste årene har klart flest fødsler i andre og tredje kvartal. Fruktbarheten synker fortsatt.

Storbyområdet er kommunene som deler tettstedsområdet på Nord-Jæren: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg.

 

Diagrammet under viser antall nettoinnflyttinger fordelt på flyttinger fra landet og utlandet. Nettoinnvandringen er redusert de siste årene.

 

Stavangers vekst ifølge trendlinja er redusert fra 1,8 til under 0,5 prosent per år, mens veksten i storbyområdet er redusert fra 2,1 til 1,3 prosent.

 

Både Sandnes, Sola og Randaberg hadde nettoinnflytting både fra inn- og utlandet og stor folkevekst i andre kvartal. Stavangers innenlandske flyttetap var betydelig og nettoinnvandringen var bare 0,01 prosent.

Storbyområdets folkevekst i første kvartal var 0,23 prosent, fordelt på 0,22 prosent fødselsoverskudd og 0,02 prosent nettoinnflytting

 

Storbyene, fylket og landet

Vårt storbyområde hadde størst folkevekst blant storbyområdene i andre kvartal. Folkeveksten består av fødselsoverskuddet. Både Oslo, Bergen og Trondheim hadde nettoutflytting og følgelig lavere folkevekst enn vårt storbyområde.

 

Folkeveksten i hele landet var i andre kvartal lavere enn i alle år siden 2006 i dette kvartalet. Hovedårsaken er lavere innvandring. Men folkeveksten er fortsatt høg i forhold til årene før 2005 da arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa startet opp.

De største nettoinnvandringslandene var i andre kvartal Eritrea, Polen, Syria, Somalia, Afghanistan, Litauen og Romania.

Akershus hadde størst folkevekst i andre kvartal foran Vestfold og Østfold.

Lagt ut 20. august.


Arbeidsløshet i juli

I juli var 2708 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken.

NAV Rogaland: Den høge auka i juli står i forhold til uroa me har sett i oljenæringen det siste året, og me må rekne med at arbeidsløysa i Rogaland vil auke ytterlegere i tida som kjem.

Yrkesgruppene der det er flest arbeidslause i juli er innan industriarbeid, bygg og anlegg og innan ingeniør- og ikt-fag. Størst prosentvis auke finn me innan ingeniør og ikt fag.

Arbeidsløsheten i fylket utgjorde i juli 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i landet var 3,1 prosent.

Lagt ut 17. august.


Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.