byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Holdes løpende oppdatert (sist endret 09.04.2014 9:41 )

Nyheter

Fruktbarhet i 2013
Boligbygging i hittil i år

Befolkningsutvikling i fjerde kvartal

Befolkningsutvikling i 2013
Boligpriser i 2013
Arbeidsløshet i mars


Fruktbarhet i 2013

I 2013 ble 1769 barn født i Stavanger. Ved årsskiftet bodde 1765 0-åringer i kommunen.

Diagrammet under viser antall fødte i løpet av året og 0-åringer ved årsskiftet per 1000 innbyggere. Andelen fødte per 1000 innbyggere registrert i fjor er den laveste som er registrert i Stavanger.

 

Diagrammet under viser samlet fruktbarhetstall som forenklet uttrykt viser hvor mange barn hver kvinne føder i løpet av livet. Stavanger lå i fjor på 1,77 som er nivået fra det tidlige 1980-tallet. Rogaland og landet lå på henholdsvis 1,95 og 1,78.

Lagt ut 9. april.


Boligbygging hittil i år

I januar-februar 2014 ble 156 boliger fullført i Stavanger. Samtidig ble det gitt tillatelse til igangsetting av 181 boliger.

Lagt ut 11. mars.


Befolkningsutvikling i fjerde kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. januar 2014 var 130 754.

Folkeveksten i fjerde kvartal var 0,25 prosent, sammensatt av fødselsoverskudd på 0,15 prosent og nettoinnflytting på 0,10 prosent.

 

Diagrammene under viser antall fødsler og nettoinnflyttinger per 10000 innbyggere per kvartal fra 1996.

 

Storbyområdet

Stavangers innenlandske flyttetap var mindre enn nettoinnvandringen, slik at vi hadde nettoinnflytting i 4. kvartal. Både Stavanger, Sola og Randaberg hadde nettoutflytting i forhold til resten av landet i fjerde kvartal.

Storbyområdets folkevekst i fjerde kvartal var 0,36 prosent, likt fordelt på fødselsoverskudd og nettoinnflytting.

 

Storbyene, fylket og landet

Stavanger, vårt storbyområde og fylket hadde nettoutflytting til resten av landet i 4. kvartal. Stor innvandring ga likevel total nettoinnflytting. Trondheim var alene blant storbyene om innenlandsk flyttegevinst i dette kvartalet.

Vårt storbyområde hadde høgest folkevekst blant storbyene i fjerde kvartal.

Lagt ut 20. februar.


Befolkningsutvikling i 2013

Stavanger kommune

Folkeveksten var 1,21 prosent, fordelt på fødselsoverskudd på 0,7 prosent og nettoinnflytting på 0,5 prosent. Folkemengden per 1. januar 2014 var 130 754.

Folkeveksten de tre siste år har ligget på 1,2-1,3 prosent, godt under veksten i femårsperioden 2006-2010 som lå på 1,7-1,9 prosent.

Ifølge framskriving av folkemengden, som er knyttet til fullføring av minst 1250 boliger per år fra 2014, skal folkeveksten opp i 1,9 prosent fra 2014.

 

Storbyområdet

Stavanger, Randaberg og storbyområdet hadde innenlandsk flyttetap eller nettoutflytting til resten av landet. Stor innvandring ga likevel betydelig nettoinnflytting.

Folkeveksten i storbyområdet var 1,68 prosent, fordelt på 0,8 prosent fødselsoverskudd og 0,9 prosent nettoinnflytting.

 

Storbyene, fylket og landet

Både Stavanger, vårt storbyområde og Oslo hadde innenlandsk flyttetap eller nettoutflytting til resten av landet. Rogaland hadde flyttebalanse i forhold til resten av landet. Høg fruktbarhet og stor innvandring ga likevel vårt storbyområde og Oslo høgest folkevekst.

Landets folkevekst var 1,14 prosent. Lavere vekst har vi ikke hatt siden 2006, da arbeidsinnvandringen fra nye EU-land økte kraftig. Fruktbarheten var lavere enn de siste år. Nettoinnvandringen har ikke vært lavere siden 2009.

Polske og litauiske statsborgere var forsatt de klart største innvandringsgruppene når det gjelder nettoinnvandring. Deretter følger personer med bakgrunn fra Eritrea, Somalia, Romania, Filippinene, Spania og Bulgaria. Nettoinnvandringen fra Polen, Litauen, Romania og Bulgaria var stor da relativt få statsborgere fra disse landene flyttet ut. Det samme gjelder innvandrerne med flyktningebakgrunn.

Lagt ut 20. februar.


Boligpriser i 2013

Prisene på leiligheter i hele landet sank med 0,7 prosent fra november til desember. Siste år sank prisene 2,5 prosent.

I Stavanger sank prisene på leiligheter med 0,7 prosent sist måned, og med 4,5 prosent siste år som diagrammet over viser. I de andre storbyene sank prisene 0,5 - 0,9 prosent sist måned.

Oslo har landets høgeste priser på leiligheter foran Stavanger, Bærum og Sandnes.

Prisene på eneboliger i hele landet sank med 1,4 prosent fra november til desember. Siste år var prisstigningen 4,6 prosent.

I Stavanger sank prisen på eneboliger med 1,4 prosent sist måned, og steg med 2,1 prosent siste år. I de andre storbyene sank prisene sist måned med fra 1,1 til 1,5 prosent.

Stavanger har landets høgeste eneboligpriser etter Oslo og Bærum.

 

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk er et samarbeid mellom bransjen og Finn.no. Fra november 2011 er Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) eier av statistikken. Fram til og med oktober 2011 var statistikken drevet felles av Eff og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Tallgrunnlag fra før 2002 eies av NEF. Fram til og med april 2013 ble eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk utarbeidet av Pöyry Management Consulting. Statistikken utarbeides i dag av Eiendomsverdi AS. Januar 2004 er første utgave av den nye Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk. Alle prisene er revidert i forhold til forrige utgave av statistikken.
Statistikken omfatter både nye og brukte boliger, men bruktboligmarkedet er dominerende. Det benyttes en metode som korrigerer for endringer i areal.

Lagt ut 6. januar.


Arbeidsløshet i mars

I mars var 1393 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i fylket utgjorde i mars 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i landet var i mars 2,9 prosent.

Lagt ut 3. april.


Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.