byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Holdes løpende oppdatert (sist endret 17.10.2016 14:49 )

Nyheter

Boligbygging
Befolkningsutvikling

Arbeidsløshet


Boligbygging

I januar-september ble 280 boliger fullført i Stavanger. Tar vi med Rennesøy og Finnøy kommuner stiger tallet til 321. I storbyområdet med Rennesøy og Finnøy kommuner ble samtidig 928 boliger fullført.

Det ble i januar-september gitt tillatelse til igangsetting av 326 boliger i Stavanger. Tar vi med Rennesøy og Finnøy kommuner stiger tallet til 343. I storbyområdet med Rennesøy og Finnøy kommuner ble det samtidig gitt tillatelse til 860 boliger. Igangsettingstillatelser følges ikke nødvendigvis av bygging. Andelen som følges av bygging varierer blant annet i forhold til konjunkturer og boligmarkedet. En gjennomføringsandel rundt 80 prosent har vært vanlig i Stavanger.

Lagt ut 17. oktober.


Befolkningsutvikling i andre kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. juli 2016 var 132 960.

Folkeveksten i andre kvartal var 0,05 prosent, sammensatt av et fødselsoverskudd på 0,21 prosent og en nettoinnflytting på -0,16 prosent.

 

Diagrammet under viser antall fødsler i forhold til folkemengden. Famileplanleggingen er tilpasset barnehageopptaksreglene: de siste årene har klart flest fødsler i andre og tredje kvartal. Poly. viser trendlinja.

Storbyområdet er kommunene som deler tettstedsområdet på Nord-Jæren: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg.

 

Diagrammet under viser antall nettoinnflyttinger.

 

Stavangers årlige folkevekst er ifølge trendlinja redusert fra 1,8 til 0,3 prosent per år, mens veksten i storbyområdet er redusert fra 2,1 til 0,5 prosent.

 

Storbyområdet

Folkeveksten i Sandnes har økt i andre kvartal til et nivå tilsvarende 1,8 prosent per år. Stavangers vekst er redusert til tilsvarende 0,2 prosent per år. Sola har i andre kvartal betydelig negativ vekst.

 

Sandnes hadde i andre kvartal nettoinnflytting både fra resten av landet og utlandet. Stavanger og Sola hadde nettoutflytting både til resten av landet og utlandet i andre kvartal.

Storbyområdets folkevekst i andre kvartal var 0,18 prosent, fordelt på 0,22 prosent fødselsoverskudd og -0,04 prosent nettoinnflytting.

 

Storbyene, fylket og landet

Alle storbyområdene hadde i andre kvartal lavere folkevekst enn landet. Vårt storbyområde hadde større folkevekst enn Bergen og Trondheim i andre kvartal. Storbyområdet og Rogaland hadde flyttebalanse i forhold til resten av landet.

Tallet på innflyttinger til landet fra utlandet økte med i overkant av 1 500 sammenliknet med 2. kvartal i fjor, en økning som henger sammen med at asylsøkerne som kom i fjor nå er kommet med i tallet på innvandringer.

De største nettoinnvandringslandene til landet var i andre kvartal Syria, Eritrea, Polen, Afghanistan, Litauen, Sudan, Somalia og Romania.

Lagt ut 18. august.


Arbeidsløshet i september

I september var 3583 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i fylket utgjorde i samme måned 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

NAV Rogaland: Ein del av nedgangen i arbeidsløysa skyldast at fleire får arbeidsretta tiltak gjennom NAV. Sjølv om me ser ein reduksjon blant dei heilt utan arbeid held bruttoarbeidsløysa seg på eit relativt stabilt nivå.

Det er framleis høgst arbeidsløyse innan yrkesgruppene ingeniør- og ikt-fag, industri og bygg- og anlegg.

Lagt ut 6. oktober.


Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.