byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Holdes løpende oppdatert (sist endret 25.02.2015 16:11 )

Nyheter

Boligbygging
Befolkningsutvikling

Arbeidsløshet


Boligbygging hittil i år

I januar ble 62 boliger fullført i Stavanger. Samtidig ble det gitt tillatelse til igangsetting av 14 boliger. Igangsettingstillatelser følges ikke nødvendigvis av bygging. Andelen som følges av bygging varierer blant annet i forhold til konjunkturer og boligmarkedet. En gjennomføringsandel rundt 80 prosent har vært vanlig.

Lagt ut 10.februar.


Befolkningsutvikling i fjerde kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. januar 2015 var 132 102.

Folkeveksten i fjerde kvartal var 0,09 prosent, sammensatt av fødselsoverskudd på 0,14 prosent og nettoinnflytting på -0,05 prosent.

Stavanger kommune har ikke hatt lavere fødselstall i forhold til folkemengden siden 1965. Det gjelder ikke bare for 4. kvartal, men også for hele året 2014.

805 personer døde i 2014. Det er det laveste antall døde siden 1974 da det bodde 50 000 færre i kommunen. En årsak kan være at det ikke var mye sesonginfluensa i 2014, som ville rammet utsatte grupper. Vi har selvsagt ikke registrert lavere andel døde siden 1965. Andelen var 0,62 prosent i 2014, mens den var 1,03 prosent i 1971. (I landet er ikke lavere andel døde av folkemengden registrert siden 1735 da registreringene startet. Den gang var andelen 2-3 ganger større enn i fjor.)

Figuren over viser at vi må tilbake til år 2000 for å finne nettoutflytting i 4. kvartal og for å finne lavere folkevekst.

 

Storbyområdet

Diagrammet under viser antall fødsler i forhold til folkemengden per kvartal fra 1998. Famileplanleggingen er tilpasset barnehageopptaksreglene: de siste årene har klart flest fødsler i andre og tredje kvartal.

Storbyområdet er kommunene som deler tettstedsområdet på Nord-Jæren: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg.

 

Diagrammet under viser antall nettoinnflyttinger fordelt på flyttinger fra landet og utlandet i forhold til folkemengden. Nettoinnvandringen er redusert de siste årene. Samtidig er Stavangers innenlandske flyttetap redusert.

 

Diagrammet under viser folkeveksten i forhold til folkemengden. Stavangers vekst er redusert fra 1,8 til 1,0 prosent per år, mens veksten i storbyområdet er redusert fra 2,1 til 1,6 prosent.

 

Både Sandnes, Sola og Randaberg hadde nettoinnflytting både fra inn- og utlandet og stor folkevekst i fjerde kvartal. Stavangers innenlandske flyttetap var større enn innvandringen og resultatet var nettoutflytting.

Storbyområdets folkevekst i fjerde kvartal var 0,31 prosent, fordelt på 0,17 prosent fødselsoverskudd og 0,14 prosent nettoinnflytting.

 

Storbyene, fylket og landet

Vårt storbyområde hadde størst folkevekst blant storbyområdene i 4. kvartal. Folkeveksten er sammensatt av fødselsoverskudd og nettoinnvandring.

 

Folkeveksten i hele landet var i 4. kvartal 9 400, 3 400 lavere enn i 4. kvartal 2013 på grunn av lavere innvandring.

De største nettoinnvandringslandene var i 2014 Polen, Litauen, Eritrea, Syria, Romania og Somalia.

Oslo og Akershus sto for nær 40 prosent av folkeveksten i 2014. Den innenlandske flyttegevinsten (nettoinnflyttingen fra landet) var stor i Akershus, Østfold og Sør-Trøndelag.

Lagt ut 25. februar.


Arbeidsløshet i januar

I januar var 1962 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i fylket utgjorde i januar 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i landet var 3,1 prosent.

Lagt ut 2. februar.


Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.